Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kvantová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KFA Z,ZK 6 4P+2C
Přednášející:
Václav Potoček (gar.), Libor Šnobl
Cvičící:
Michal Jex, Václav Potoček (gar.), Libor Šnobl
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Osnova přednášky:

1. Stavy, pozorovatelné

2. Základní postuláty kvantové fyziky a mechaniky

3. Smíšené stavy

4. Superselekční pravidla

5. Kompatibilita, úplné množiny kompatibilních pozorovatelných

6. Relace neurčitosti

7. Kanonické komutační relace

8. Časový vývoj

9. Feynmanův integrál

10. Nekonzervativní systémy

11. Složené systémy

12. Identické částice

Osnova cvičení:

1. Opakování spektrálních rozkladů, pohyb částice na omezeném intervalu

2. Ano-ne experimenty

3. Poloha a impuls, smíšené stavy

4. Konzervativní a nekonzervativní systémy

5. Tenzorový součin, složené systémy, statistické operátory

6. Druhé kvantování

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova přednášky:

1. Stavy, pozorovatelné

2. Základní postuláty kvantové fyziky a mechaniky

3. Smíšené stavy

4. Superselekční pravidla

5. Kompatibilita, úplné množiny kompatibilních pozorovatelných

6. Relace neurčitosti

7. Kanonické komutační relace

8. Časový vývoj

9. Feynmanův integrál

10. Nekonzervativní systémy

11. Složené systémy

12. Identické částice

Osnova cvičení:

1. Opakování spektrálních rozkladů, pohyb částice na omezeném intervalu

2. Ano-ne experimenty

3. Poloha a impuls, smíšené stavy

4. Konzervativní a nekonzervativní systémy

5. Tenzorový součin, složené systémy, statistické operátory

6. Druhé kvantování

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Opakování spektrálních rozkladů, pohyb částice na omezeném intervalu

2. Ano-ne experimenty

3. Poloha a impuls, smíšené stavy

4. Konzervativní a nekonzervativní systémy

5. Tenzorový součin, složené systémy, statistické operátory

6. Druhé kvantování

Cíle studia:

Znalosti:

Postuláty a postupy kvantové mechaniky a pokročilejší kvantové teorie formulované za pomoci matematicky korektního formalismu.

Schopnosti:

Výpočet spekter Hamiltonových operátorů a řešení dalších základních úloh kvantové mechaniky pomocí matematicky rigorózních metod.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Blank, Exner, Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha, 1993

Doporučená literatura:

[2] Formánek: Úvod do kvantové teorie I., II., Academia, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5965906.html