Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praktikum a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PDIB KZ 4 0+4
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět je shrnutím nejdůležitějších úloh z dozimetrie. Slouží k seznámení studentů s veličinami a jednotkami v praxi, dále podporuje zručnost v měření dozimetrických veličin a podává informaci o hlavních používaných způsobech zpracování výsledků měření ionizujícího záření. Je nástrojem pro uvedení studentů do reálné praxe v oboru. Délka trvání jedné úlohy 4 hodiny, následuje zpracování. Protokol není vyžadován, je vyžadována aktivní účast s možností ukázek alternativních řešení úloh, vyžadující komplexnost využití teoretických znalostí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Rentgenflourescenční analýza

2. Laboratorní spektrometrie gama

3. Využití stopových detektorů v dozimetrii

4. Spektrometrie LET

5.Ověření kalibrační konstanty ionizační komory

6. Termoluminiscenční dozimetrie

7. Měření fyzikálních vlastností scintilačních materiálů

8. Stanovení koeficientu difůze radonu.

9. Radonová diagnostika

10. Kalibrace elektronických dozimetrů

11. Plošná kontaminace

12. Vnitřní kontaminace, celotělový detektor

13. Proces EIA

14. Exkurze

Cíle studia:

Znalosti:

Rozšíření znalostí o metodách měření, měřených veličinách, zpracování a interpretace výsledků měření a kalibračních postupech v radiační ochraně. Orientace v pracovištích zabývajících se radiační ochranou na území Prahy.

Dovednosti:

Manipulace se zdroji ionizujícího záření, přístroji a zařízeními k měření ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření. Skripta ČVUT. 1995.

[2] IAEA (2003): Guidelines for radioelement mapping using gamma-ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, IAEA, Vienna.

[3] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley and Sons, Inc. Third edition. USA 1999.

Doporučená literatura.

[4] Meloun, M., Militký, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. ARS Magna 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1886006.html