Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář FTTF1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02STF1 Z 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Jan Mlynář (gar.), Jiří Limpouch (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Účast na seminářích pořádaných zaměřením FTTF a na fakultních a ústavních seminářích podle zaměření diplomové práce studenta.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

02TEF1,2 Teoretická fyzika 1,2

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Přednášky zvaných hostů v oboru výzkumu a vývoje termonukleární fúze a to jak fyziků, tak inženýrů. Tématicky se seminář věnuje buď aktualitám v oboru (např. novinky ve výzkumu fúze ve světě, evropská spolupráce ve fúzním vzdělávání, účast českého průmyslu na projektu ITER) nebo vlastnímu zaměření pozvaného experta (např. experimenty na sféromacích, Diagnostika magnetické rekonekce). Studenti jsou zároveň vybízeni k účasti na seminářích příbuzných oborů podle zaměření své diplomové práce.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení se s fyzikou experimentů na tokamacích

Schopnosti:

Pochopení fyzikálních souvislostí, terminologie a fenomenologie oboru tak, aby se absolventům kurzu výrazně usnadnila orientace v oboru a samostatná práce s odbornou literaturou

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Proceedings of Carolus Magnus Summer School on Plasma and Fusion Energy Physics, Bad Honnef, Germany, September 2007. Trans. Fus. Sci. Technol 53 (2008) 2T, online http://www.carolusmagnus.net/papers/2007/papers_2007.html

Doporučená literatura:

[2] Garry McCracken and Peter Stott: Fusion, The Energy of the Universe, Academic Press February 2005; v českém překladu pod názvem Fúze - energie vesmíru, Mladá Fronta, edice Kolumbus, 2006.

[3] J.P. Freidberg: Plasma Physics and Fusion Energy, Cambridge University Press 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2826006.html