Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy první pomoci pro techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16ZPPB Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Málek (gar.), Alice Kurzová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cvičení z první pomoci jsou koncipovány tak, aby obsáhly většinu spektra naléhavých situací, které mohou nastat při vykonávání povolání i v běžných situacích a umožnily posluchači po jejich absolvování tyto samostatně řešit.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Organizace první pomoci, základní životní funkce, základní a rozšířená resuscitace

2. Podchlazení a přehřátí, úžeh, popáleniny, omrzliny, úraz elektrickým proudem, tonutí

3. Základní a rozšířená K-P resuscitace - nácvik na modelu

4. Poranění hrudníku. Poruchy dýchání, dušení, bolest na hrudi, arytmie, poruchy krevního oběhu. Radiační traumata, poleptání (kyseliny, zásady), inhalace kouře

5. Menší poranění, rané infekce, vzteklina, tetanus. Podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny, imobilizace, dlahy, polohování, transport.

6. Obvazy ? praktický nácvik.

7. Krvácení, šok, stavění krvácení, náhradní roztoky, převod krve

8. Polytraumata, poranění páteře a míchy, úrazy hlavy, bezvědomí, křeče

9. Poranění břicha pronikající a tupé, náhlé příhody břišní, náhlé příhody v gynekologii a porodnictví, překotný porod

10. Intoxikace, psychotropní látky, abusus alkoholu a drog. Alergická reakce. První pomoc u psychických poruch, pacient ohrožující sebe či druhé. Neodkladné stavy u dětí.

11. Praktická zkouška z KPR

12. Dopravní úrazy, „blast“ a „crush“ syndrom, střelná poranění, organizace a možnosti přednemocniční péče, válečná chirurgie, hromadné neštěstí. Závěrečný test z PP

13. Shrnutí, zápočet

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o základních situacích první pomoci a jejich řešení.

Schopnosti:

Uplatnění postupů a metodik první pomoci při řešení situací, které mohou nastat při vykonu povolání.

Studijní materiály:

Celkový přehled o studijních oporách pro daný předmět (v českém jazyce):

[1] Kelnarová J. a kol. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2007

[2] Kelnarová J. a kol. První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2007

[3] Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B.: První pomoc. Informatorium, Praha 2008 (nové opravené vydání)

[4] Srnský, P.: První pomoc u dětí. Grada, 2007

[5] St. John Ambulance, St. Andrew's Ambulance, Association and British Red Cross a Český červený kříž: Příručka první pomoci. Perfekt, Bratislava 2003

Vybrané kapitoly na následujících internetových stránkách

[6] http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-resuscitace

[7] http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

Celkový přehled o studijních oporách pro daný předmět (v anglickém jazyce):

elektronické informační zdroje (EIZ) na WWW stránkách

[8] http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/FirstAidIndex

[9] http://www.healthy.net/scr/MainLinks.asp?Id=170

[10] http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice.aspx

[11] http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/firstaid.html

[12] St. John Ambulance, St. Andrew's Ambulance Association and British Red Cross: First Aid Manual, Latest Update, St. John Ambulance, London 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4563706.html