Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Rešeršní práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RPDZ2 Z 10 0+10
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Samostatná práce zaměřená na získání základních dovedností pro vědeckou práci. Práce se zdroji publikací, databáze, knihovny, zahraniční literatura, internet. Zmapování aktuálního stavu řešení daného problému ve světě a v ČR. Rešeršní písemná práce se zaměřením na aktuální problém v oblasti radiologické fyziky.

Požadavky:

Požadováno je absolvování 16RPDZ1.

Osnova přednášek:

Dle zadání vedoucího.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24895505.html