Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do strun 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02UST1 Z 3 2+1 česky
Přednášející:
Ladislav Hlavatý (gar.)
Cvičící:
Ladislav Hlavatý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem přednášky je seznámit se se základy teorie (super)strun.

Požadavky:

znalost speciální teorie relativity

Osnova přednášek:

1. Relativistický hmotný bod

2. Relativistická struna

3. Hraniční podmínky

4. Invariance pohybových rovnic a kalibrační podmínky

5. Kvantování relativistického hmotného bodu

6. Kvantování relativistické struny

Osnova cvičení:

klasická otevřená a uzavřená struna

statická kalibrace

kalibrace světelného kužele

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámit se s teorií strun.

Schopnosti:

Řešit elementární problémy teorie strun.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] Barton Zwiebach, A First Course in String Theory,Cambridge University Press 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1254906.html