Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Imunochemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15IMCH ZK 3 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Cyklus přednášek bude zahrnovat souhrn nejnovějších poznatků z oblasti glykoproteinů, glykolipidů, proteoglykanů a dalších glykokonjugátů, jejich biologické a biochemické aspekty, biosyntéza a úloha při různých onemocnění. Přednášky budou také shrnovat současné trendy pro nalezení a stanovení glykoproteinů a glykopeptidů. Druhá část cyklu bude věnována imunochemii zahrnující základní pojmy imunologie, funkce imunitního systému a jeho úlohy při onemocnění. Součástí přednášek bude také popis základních metod používaných v moderní imunologii.

Požadavky:

Pro snadnější porozumění přednáškám jsou doporučeny základní znalosti chemie a biochemie v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

1)Úvod do glykokonjugátů, historický přehled, sacharidy a jejich struktura, chemické reakce sacharidů.

2)N-glykány a O-glykány (biosyntéza, funkce, struktura).

3)Další glykokonjugáty (glykosfingolipidy, GPI, hyaluronan, proteoglykány, glykózsaminoglykány).

4)Glykoproteiny v různých organismech.

5)Lektiny.

6)Glykokonjugáty a onemocnění.

7)Metody pro analýzu a charakterizaci glykoproteinů.

8)Imunochemie, historický přehled, základní pojmy.

9)Imunitní systém a jeho části.

10)Imunitní systém a onemocnění.

11)Metody v imunologii.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je předat studentům současné poznatky v oblasti glykoproteinů a dalších glykokonjugátů, seznámit je s jejich biologickými a biochemickými vlastnostmi a možnostmi jejich využití. Dále potom předat základní poznatky v oblasti imunochemie, jejího využití včetně moderních metod používaných v klinické praxi.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] A. Varki et al.: Essentials of Glycobiology, 2nd edition, Cold Spring Harbor (NY), 2009 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1908/).

[2] V. Hořejší, J. Bartůňková: Základy imunologie, 2. vydání, Triton, 2001.

Poznámka:

Imunochemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24701105.html