Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví pro bakaláře

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16USRJB Z 2 1P+1C
Přednášející:
Jaromír Pešek (gar.)
Cvičící:
Jaromír Pešek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Získání základní orientace v problematice managementu jakosti, zavádění systémů řízení jakosti ve zdravotnickém zařízení, seznámení se základními požadavky norem ISO řady 9000 - Systém managementu jakosti, a ISO 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, seznámení se s požadavky totálního managementu kvality (TQM). Proč normy ISO ve zdravotnictví zavádíme, rozdíl mezi akreditací a certifikací zdravotnického zařízení, příprava a vlastní postup certifikačního / akreditačního procesu ve zdravotnickém zařízení.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Základní orientace v problematice managementu jakosti

2. Zavádění systémů řízení jakosti ve zdravotnickém zařízení

3. Základní požadavky norem ISO řady 9000 - Systém managementu jakosti

4. Požadavky SAK

5. ISO 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

6. Požadavky totálního managementu kvality (TQM).

7. Zavádění norem jakosti ve zdravotnictví.

8. Rozdíl mezi akreditací a certifikací zdravotnického zařízení, příprava a vlastní postup certifikačního / akreditačního procesu ve zdravotnickém zařízení.

Osnova cvičení:

1. Příprava a vlastní postup certifikačního procesu ve zdravotnickém zařízení.

2. Příprava a vlastní postup akreditačního procesu ve zdravotnickém zařízení.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o problematice managementu jakosti, zavádění systémů řízení jakosti ve zdravotnickém zařízení, seznámení se základními požadavky norem ISO.

Schopnosti:

Využití norem ISO a znalosti managementu jakosti k zavádění systémů řízení jakosti do zdravotnických zařízení a pracovišť.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pešek J., Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékárenství s využitím norem ISO, Praha: GRADA, 2003

[2] Marx D. a kol. Akreditační standardy pro zdravotnická zařízení, MZ Praha 2014

[3] JCI Mezinárodní akreditační standardy v nemocnicích, JCI 3.vydání 2016

Doporučená literatura:

[4] Fiala A., a kol., Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000, Praha, Verlag Dashofer, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5952206.html