Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jaderná astrofyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02JAS ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Dalibor Nosek (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Jaderné procesy ve vesmíru a ve hvězdách, reliktní záření, syntéza atomových jader a neutrina jako zdroj informací o těchto procesech. Experimentální data o kosmickém záření, představy o jeho vzniku a jeho detekce na Zemi.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Základní představa o vývoji Vesmíru. Termodynamika mladého Vesmíru - éra záření a hmoty. Reliktní záření. Primární syntéza jader. Tvoření těžkých prvků.

2. Jaderné procesy ve hvězdách. Termodynamika samogravitujících objektů. Jaderná syntéza ve Slunci. Sluneční neutrina. Výbuch supernovy, vznik a vývoj neutronové hvězdy. Neutrina ze supernovy.

3. Kosmické záření. Fenomenologie. Zdroje, urychlení a šíření. Detekce. Interakce s atmosférou, spršky ve vzduchu a detektory.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Typy jaderných procesů ve vesmíru, kosmické záření.

Schopnosti:

Schopnost orientace v problematice jaderných procesů ve vesmíru

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] G.Börner, The Early Universe, Springer-Verlag, 1988

[2] H.V.Klapdor-Kleingrothaus, K Zuber, Particle Astrophysics, IOP, 1997

Doporučená literatura:

[3] T.K.Gaisser, Cosmic Ray and Particle Physics, Cambridge University Press, 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1762106.html