Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Statistická fyzika v jaderných srážkách

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02SFHIC Z,ZK 2 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Výběrová přednáška ze statistické fyziky zaměřená na její použití

ve fyzice těžkých iontů. Shrnutí základních principů statistické mechaniky, kvantové statistiky se zaměřením na případy ultrarelativistických

bosonového, fermiho a hagedornoho plynu a praktické aplikace ve fyzice ultrarelativistických jaderných srážek.

Požadavky:

Základní znalosti termodynamiky a statistické fyziky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do statistické mechaniky

2. Entropie a matice hustoty

3. Kvantové statistické soubory, ideální kvantové plyny

4. Relativistický fermionový a bosonový plyn

5. Ultrarelativistický bosonový plyn

6. Ultrarelativistický fermionový plyn

7. Hadronový plyn

8. Hagedornův plyn

9. Hadronový bootstrap model

10. Fázový přechod v QGP

11. Hydrodynamický vývoj systému

12. Entropie ve fyzice těžkých iontů

Osnova cvičení:

1. Entropie a matice hustoty, kvantové statistické soubory, ideální kvantové plyny

2. Relativistický fermionový a bosonový plyn, ultrarelativistický bosonový plyn

3. Ultrarelativistický fermionový plyn

4. Hadronový plyn, Hagedornův plyn

5. Fázový přechod v QGP

6. Entropie ve fyzice těžkých iontů

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení se základními aplikacemi statistické fyziky ve fyzice jaderných srážek

Schopnosti:

Používat postupy statistické fyziky ve fyzice jaderných srážek

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W.Greiner et al.:Thermodynamics and Statistical Mechanics, Springer-Verlag, 1995.

Doporučená literatura:

[2] J.Letessier, J.Rafelski: Hadrons and Quark-Gluon Plasma, Cambridge University Press, 2002.

[3] J.Kvasnica: Statistická fyzika, Akademia, 1998.

[4] M. Noga, F. Čulík: Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky, Alfa, Bratislava, 1978.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11323205.html