Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praktikum z radiochemické techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RATEC KZ 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Mojmír Němec (gar.), Kateřina Čubová, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět je cílen na výcvik studentů v laboratorní praxi a jejich přípravu na práci s otevřenými zářiči v základních laboratorních operacích jako je pipetování, extrakční či chromatografické techniky. Pozornost je věnována dekontaminaci povrchů a likvidaci následků nehody, práci za stíněním a v rukavicovém boxu.

Požadavky:

1. Absolvování základních praktických kurzů chemie

2. Prokázání zdravotní způsobilosti pro práci v riziku ionizujícího záření.

3. Zkouška z Jaderné chemie 1

4. Zápis předmětu Dozimetrie a radiační ochrana

5. Vstupní test

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Provozní řády pro práci v laboratoři a práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření.

2. Technika pipetování roztoků, práce za stínícím štítem

3. Příprava a ředění radioaktivních roztoků, práce v rukavicovém boxu

4. Kontrola kontaminace, stěry, dekontaminace povrchů

5. Techniky laboratorní kapalinové extrakce a jejich porovnání

6. Chromatografie na koloně, použití a funkce měniče frakcí

Cíle studia:

Studenti získají znalosti základů práce v radiochemické laboratoři a základních radiochemických technik.

Studenti budou schopni pracovat v radiochemické laboratoři s otevřenými radioaktivními zářiči.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Atomový zákon (263/2016 Sb.) a související prováděcí předpisy, zejména vyhlášky 409 a 422/2016 Sb.

2. J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987.

Doporučená literatura:

1. Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (18/1997 Sb.).

2. K. Matějka a kol.: Školní reaktor VR-1 Vrabec - první část experimentálních úloh, ČVUT Praha, 1993.

3. W.D.Loveland, D.J. Morrissey, G.T. Seaborg: Modern nuclear chemistry, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.

Studijní pomůcky:

1. Radiochemická laboratoř

Poznámka:

Praktikum z radiochemické techniky

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1758106.html