Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Obecná teorie relativity

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02OR ZK 3 3+0 česky
Přednášející:
Oldřich Semerák (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Úvod do obecné teorie relativity: princip ekvivalence a princip obecné kovariance, paralelní přenos a rovnice geodetiky, gravitační frekvenční posuv; křivost a Einsteinův gravitační zákon. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic a černé díry. Obecná relativita v astrofyzice a kosmologii: relativistické modely hvězd, závěrečná stadia hvězdného vývoje; Friedmannovy kosmologické modely.

Požadavky:

02TEF2, 02GMF1

Osnova přednášek:

1. Teorie gravitace a fyzikální obraz světa

2. Princip ekvivalence, princip obecné kovariance (obecné relativity)

3. Paralelní přenos, afinní konexe, rovnice geodetiky

4. Kovariantní derivace

5. Riemannův tenzor křivosti, Ricciho tenzor a skalární křivost

6. Einsteinův gravitační zákon

7. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic

8. Schwarzschildova černá díra - horizont, singularita

9. Černé díry, Kerrovo řešení Einsteinových rovnic, Gravitační kolaps

10. Astrofyzikální aspekty černých děr

11. Relativistické modely hvězd

12. Základy relativistické kosmologie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Naučit základy moderní teorie gravitace

Schopnosti:

Řešení jednoduchých úloh z teorie gravitace

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dvořák L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru (skriptum SPN, Praha 1984)

Doporučená literatura:

[2] P. Hájíček: An introduction to the relativistic theory of gravitation, Springer, Berlin 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet141705.html