Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Anorganická chemie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15AN1N ZK 3 3+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodní části kurzu jsou vysvětleny základní vlastnosti atomů a souvislost struktury elektronových obalů s chemickou reaktivitou prvků. Dále je na základě vlnové mechaniky vysvětlena podstata chemické vazby a její důsledky pro strukturu a tvar molekul. Následuje výklad chemické vazby v kapalných a tuhých látkách včetně základů krystalochemie. Závěr je věnován hlavním typům chemických reakcí.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia.

Osnova přednášek:

1. Struktura atomu a molekul.

2. Elektronová struktura atomů, chemická vazba.

3. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul.

4. Tvar molekul a symetrie molekul.

5. Krystaly.

6. Vazba v iontových sloučeninách.

7. Geometrie a krystalové mřížky, bodové a prostorové grupy.

8. Základní strukturní typy krystalů.

9. Roztoky a reakce.

10. Rozpustnost.

11. Základní typy reakcí - srážení.

12. Acido-basické reakce.

13. Redoxní a radikálové reakce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V tomto kurzu získají posluchači znalost základních pojmů z oblasti anorganické chemie a jejich vzájemných souvislostí.

Schopnosti:

Studenti budou schopni efektivněji sledovat pokročilé přednášky z jednotlivých chemických disciplín.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Mička Z., Lukeš I.: Teoretické základy anorganické chemie. Karolinum, Praha 2007.

[2] Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

[3] Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy,

příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

Doporučená literatura:

[4] Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford

University Press, 1994.

[5] Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993.

Poznámka:

Anorganická chemie 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1837806.html