Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hygiena a epidemiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16HE Z 1 1+0
Přednášející:
Anna Schlenker
Cvičící:
Anna Schlenker
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět poskytuje přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Orientovaný je především na hygienické požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální hygiena: Hygiena v teorii a praxi. Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení: Hodnoty určujících parametrů. Vizuální pohoda. Teplo: Základní parametry. Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí: Ochrana zdraví při práci. Hygiena povrchů a nátěrů. Bezpečnost pracovního prostředí: Bezpečnost konstrukcí. Požární bezpečnost. Bezpečnost při užívaní. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci: Základní pojmy. Opatření na předcházení onemocněním. Povinnosti na úseku ochrany zdraví. Zařízení pracovišť řazení pracovišť do kategorií. Vyhlašování rizikových prací. Druhy pracovních úrazů. Registrace a jejich evidence. Hlášení pracovních úrazů a zjišťovaní a vyšetřovaní jejich příčin. Hlášení pracovních úrazů a poruch technických zařízeních, zjišťovaní a vyšetřování jejich příčin.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obecná a komunální hygiena: Hygiena v teorii a praxi. Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace.

2. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce.

3. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění).

4. Osvětlení: Hodnoty určujících parametrů. Vizuální pohoda. Teplo: Základní parametry. Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus.

5. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí: Ochrana zdraví při práci. Hygiena povrchů a nátěrů.

6. Bezpečnost pracovního prostředí: Bezpečnost konstrukcí. Požární bezpečnost. Bezpečnost při užívaní.

7. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody.

8. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci: Základní pojmy.

9. Opatření na předcházení onemocněním. Povinnosti na úseku ochrany zdraví. Zařízení pracovišť, řazení pracovišť do kategorií. Vyhlašování rizikových prací. Druhy pracovních úrazů. Registrace a jejich evidence. Hlášení pracovních úrazů a zjišťovaní a vyšetřovaní jejich příčin. Hlášení pracovních úrazů a poruch technických zařízeních, zjišťovaní a vyšetřování jejich příčin.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o hygienických požadavcích pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky.

Schopnosti:

Definovat základní požadavky na hygienu a pravidla při činnostech spojených s medicínskými aplikacemi využívající ionizující záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fuchs A., Škodlivé a nebezpečné faktory pracovního procesu, Praha 1988

[2] Zothová Jiřina, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, učební text, I. Část, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, učební text, II. Část, Brno, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995.

Doporučená literatura:

[3] Bencko Vladimír, Hygiena, učební texty k seminářům a praktickým cvičením, Praha, Karolinum, 1995.

[4] Hlína Jiří, Riziko hluku v životním a pracovním prostředí, Brno, IDV SZP, 1991.

[5] Lener Jaroslav, Medical hygiene, Praha, Karolinum, 1997.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24361205.html