Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Energetika a energetické zdroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EEZ Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Dušan Kobylka (gar.), Miloš Tichý (gar.)
Cvičící:
Dušan Kobylka (gar.), Miloš Tichý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět dává studentům základní informace o energetice jako oboru hospodářství, o jeho šíři, jednotlivých významných částech i zákonitostech kterými se energetika řídí. Výklad v úvodu postupuje logicky od definice pojmu energetika ke potřebě energie a ke zdrojům energie na zemi, těžbě paliv a vlivu těžby na životní prostředí až k přeměně energie z paliv na ušlechtilejší druhy energií. Předmět popisuje elektrárny, ovšem pouze jako zařízení sloužící k transformaci energie především z pohledu jejich charakteristik pro zapojení do energetických sítí, vlivu na životní prostředí, ekonomiku apod. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé typy jaderných reaktorů a jejich zapojení do palivových cyklů. Součástí výkladu je rovněž charakteristika sítí pro transport energií a jejich struktury a řízení, popis energetických sítí v Evropě i České republice. Závěr předmětu je věnován energetice České republiky a státní energetické koncepci.

Požadavky:

17THN1, 17JARE

Osnova přednášek:

1. Pojem „energetika“, její rozdělení a spotřeba energie, 1 přednáška.

2. Zdroje a těžba paliv na Zemi, 2 přednášky.

3. Spotřeba energie na Zemi, elektrická energie, 2 přednášky.

4. Jaderná energetika ve světě, 3 přednášky.

5. Elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie, 1 přednáška.

6. Elektrárny na fosilní paliva a biomasu, 1 přednáška.

7. Energetické sítě, vodíková energetika, 1 přednáška.

8. Energetika v ČR a státní energetická koncepce, 2 přednášky.

Osnova cvičení:

Principy tvorby a výpočty energetických soustav a jejich optimalizace podle různých hledisek, použití programu DESAE pro výpočty a optimalizace energetických soustav

Cíle studia:

Znalosti:

Základní znalosti o energetice, energetických zdrojích a surovinách, přeměnách energií a jejich vlivu na životní prostředí, znalosti základního popisu různých typů elektráren a jejich charakteristik, popis energetiky v české republice a její výhled do budoucna, výpočty a optimalizace energetických soustav.

Schopnosti:

Orientace v problematice, schopnost logického uvažování v oblasti energetiky, návrh a optimalizace energetické soustavy pomocí kódu DESAE.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. BP: BP Statistical Review of World Energy, London, 2009.

2. Augusta P. a kol.: Velká kniha o energii, L.A. Consulting Agency, Praha, 2001, ISBN: 80-238-6578-1.

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu: Energetická vize ČR, Nakladatelství Arch, Praha 2005, ISBN: 80-86165-98-1.

Doporučená literatura:

4. Ministerstvo průmyslu a obchodu: Aktualizace Státní energetické koncepce, Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, dle zákona č. 244/1992 Sb., studie,5030-000-2/2-BX-01, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, 2003.

5. Webové stránky Energetického regulačního úřadu: http://www.eru.cz/.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna KJR a výpočetní kód DESAE.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1562906.html