Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Stavba a vlastnosti materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14SVM KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Stavba a vlastnosti materiálů

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Termodynamika kovů a slitin, tuhnutí kovů a slitin

2. Teorie fázových diagramů

3. Krystalová struktura, poruchy krystalové mříže

4. Difúze

5. Zpevňování plastickou deformací

6. Odpevňovací procesy - zotavení a rekrystalizace

7. Fázové přeměny v pevné fázi, precipitace, martenzitická transformace

8. Fázový diagram železo-uhlík, tepelně-mechanické zpracování ocelí

9. Neželezné kovy a jejich slitiny

10. Deformační a lomové chování kovů a slitin

11. Nekovové materiály - keramika

12. Nekovové materiály - polymery

13. Úvod do koroze

14. Zkoušení materiálů

Osnova cvičení:

1.Fázové přeměny.

2.Gibbsovo fázové pravidlo.

3.Fázové diagramy.

4.Millerovy indexy.

5.Koeficienty směstnanosti.

6.Napětí, deformace.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní znalosti o materiálech.

Schopnosti:

Orientace v materiálové problematice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Machek, J. Sodomka, Nauka o materiálu, Kovy a kovové materiály (1. a 2. část), ČVUT, Fakulta dopravní, 2001.

Doporučená literatura:

[2] J. Pluhař a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, 1987

[3] J. Pluhař a kol.: Nauka o materiálech, SNTL.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24724505.html