Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Subatomová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02SF Z,ZK 6 4+2 česky
Přednášející:
Vojtěch Petráček (gar.), Jan Čepila
Cvičící:
Dagmar Bendová, Jan Čepila
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem předmětu a cvičení je seznámit studenty se základními poznatky z jaderné a částicové fyziky. Studenti si prohloubí znalosti o struktuře hmoty a poznají zákonitosti mikrosvěta.

Požadavky:

Fyzikální praktikum 1,2, Experimentální fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1. Historie zkoumání elementární struktury, 2. Subatomová struktura, základní síly a částice

3. Zkoumání subatomové struktury

4. Základy kvantového popisu

5. Antičástice

6. Leptony,kvarky, hadrony

7. Yukawův model jaderných sil

8. Symetrie a zákony zachování

9. Těžké kvarky a experimentální cesta k jejich objevu

10. Slabé interakce

11. Sjednocení elektromagnetické a slabé interakce

12. Struktura nukleonu a partony

13. Silná interakce

14. Kvarkový model

15. Kinematika

16. Zdroje částic

Osnova cvičení:

Příklady dle jednotlivých kapitol:

1. Historie zkoumání elementární struktury

2. Subatomová struktura, základní síly a částice

3. Zkoumání subatomové struktury

4. Základy kvantového popisu

5. Antičástice

6. Leptony,kvarky, hadrony

7. Yukawův model jaderných sil

8. Symetrie a zákony zachování

9. Těžké kvarky a experimentální cesta k jejich objevu

10. Slabé interakce

11. Sjednocení elektromagnetické a slabé interakce

12. Struktura nukleonu a partony

13. Silná interakce

14. Kvarkový model

15. Kinematika

16. Zdroje částic

Cíle studia:

Znalosti:

Základy subatomové fyziky

Schopnosti:

Orientace v konceptech subatomové fyziky a schopnost řešit samostatně příklady v tomto oboru

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W.S.C. Williams, Nuclear and Particle Physics, Oxford University Press, 2008

Doporučená literatura:

[2] B.R. Martin, Graham Shaw, Particle Physics, Wiley, 1997

[3] J. Žáček, Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum, Praha 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11321805.html