Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kvantová teorie pole 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02KTP1 Z,ZK 9 4+2 česky
Přednášející:
Petr Jizba (gar.)
Cvičící:
Václav Zatloukal, Petr Jizba (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Rovnice relativistické kvantové mechaniky. Lagrangeovský formalismus v klasické teorii pole. Úvod do kvantové teorie pole.

Požadavky:

02TEF2, 02KVAN, 02KVAN2

Osnova přednášek:

1. Klein-Gordonova rovnice

2. Diracova rovnice

3. Invariance Diracovy rovnice vůči vlastním Lorentzovým transformacím

4. Řešení Diracovy rovnice pro volnou částici

5. Částice s nulovou klidovou hmotou

6. Diracova rovnice pro částici ve sféricky symetrickém potenciálním poli

7. Spektrum energií atomu vodíkového typu

8. Lagrangeovský formalismus v relativistické teorii klasických polí

9. Symetrie a zákony zachování, teorém Noetherové

10. Úvod do kvantové teorie pole

Osnova cvičení:

Procvičení úloh na témata:

1. Klein-Gordonova rovnice

2. Diracova rovnice

3. Invariance Diracovy rovnice vůči vlastním Lorentzovým transformacím

4. Řešení Diracovy rovnice pro volnou částici

5. Částice s nulovou klidovou hmotou

6. Diracova rovnice pro částici ve sféricky symetrickém potenciálním poli

7. Spektrum energií atomu vodíkového typu

8. Lagrangeovský formalismus v relativistické teorii klasických polí

9. Symetrie a zákony zachování, teorém Noetherové

10. Úvod do kvantové teorie pole

Cíle studia:

Znalosti:

Základy relativistické kvantové mechaniky a úvod do kvantové teorie pole

Schopnosti:

Řešení jednoduchých úloh z relativistické kvantové teorie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Formánek: „Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole“, Karolinum, Praha 2000

Doporučená literatura:

[2] S. Weinberg: The quantum theory of fields, Vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11331505.html