Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Exkurze na optické pracoviště

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12EOP Z 4 0+4 česky
Přednášející:
Ivan Richter (gar.), Filip Havel
Cvičící:
Ivan Richter (gar.), Filip Havel
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Navštívit různá pracoviště zabývající se optikou.

Požadavky:

Základní znalosti z optiky.

Osnova přednášek:

Předmět je věnován exkurzím na různá pracoviště zabývající se optikou od vědeckých laboratoří až po komerční firmy. Snahou předmětu je, aby se student seznámil s prací na katedře fyzikální elektroniky, na Akademii věd a v komerční praxi. Cílem je, aby student získal přehled o možnostech uplatnění svého oboru v praxi a rozšířil si přehled o možnostech spolupráce s jinými pracovišti při své budoucí práci.

Osnova cvičení:

Předmět je věnován exkurzím na různá pracoviště zabývající se optikou od vědeckých laboratoří až po komerční firmy. Snahou předmětu je, aby se student seznámil s prací na katedře fyzikální elektroniky, na Akademii věd a v komerční praxi. Cílem je, aby student získal přehled o možnostech uplatnění svého oboru v praxi a rozšířil si přehled o možnostech spolupráce s jinými pracovišti při své budoucí práci.

Cíle studia:

Znalosti:

Získání přehledu o vědeckých skupinách a komerčních firmách zabývajících se optikou.

Schopnosti:

Praktické seznámení s unikátními zařízeními.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Saleh B. E. A., Teich M. C.: Fundamentals of Photonics, Wiley-Interscience, 2007 (2. edition)

Doporučená literatura:

[1] Born M., Wolf E.: Principles of Optics. Pergamon Press, London, 1993 (6th edition)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24911305.html