Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02RQGP3 Z 1 2+0
Přednášející:
Jaroslav Bielčík (gar.), Jana Bielčíková, Boris Tomášik
Cvičící:
Jaroslav Bielčík (gar.), Jana Bielčíková, Boris Tomášik
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Seminář se věnuje teoretickým pracím týkajícím se problematiky kvark-gluonového plazmatu.

Požadavky:

Základní znalosti jaderné fyziky.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Očekávané projevy kvark-gluonového plasmatu I

3. Očekávané projevy kvark-gluonového plasmatu II

4. Očekávané projevy kvark-gluonového plasmatu III

5. Hlavní vlastnosti I

6. Hlavní vlastnosti II

7. Tvrdé procesy I

8. Tvrdé procesy II

9. Těžké kvarky I

10. Těžké kvarky II

11. Otevřené problémy

12. Rekapitulace a výhled

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají teoretický přehled v oblasti kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:

Orientace v teoriích v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K. Yagi, T. Hatsuda, Y. Miake, Quark-Gluon Plasma, Cambridge, Cambridge UP, 2005

[2] W. Florkowski, Phenomenology of Quark-Gluon Plasma, Singapore, World Scientific, 2010

Doporučená literatura:

[3] J. Bartke, Introduction to Heavy Ion Physics, Singapore, World Scientific, 2009 .

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2833006.html