Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PDZ KZ 5 0+4
Přednášející:
Cvičící:
Petr Průša (gar.), Jiří Martinčík (gar.), Denis Dudáš, David Chvátil, Radim Možnar, Petra Osmančíková, Hana Průšová, Zdeněk Zelenka
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy práce se spektrometrickými detektory, TL dozimetry, gelovými dozimetry, ionizačními komorami, scintilátory, zdroji záření a příslušnou elektronikou a softwarem. Prohloubí se praktické povědomí o charakteru interakcí ionizujícího záření v látce a efektech, jež toto záření vyvolává.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZPRA, 16DETE.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Filmová dozimetrie

2) Polovodičová spektrometrie záření gama

3) Stanovení spektrom. detekční účinnosti HPGe

4) Stanovení celkové filtrace rentgenového přístroje

5) Rentgenofluorescenční analýza

6) Gelová dozimetrie

7) Stanovení indexu kvality QI svazku vysokoenergetických fotonů brzdného záření

8) Stanovení absorbované dávky ve svazku vysokoenergetických fotonů a elektronů ve vodním fantomu

9) Kontinuální měřící metody radonu a analýza nárůstové křivky

10) Spektrometrie záření s použitím scintilátoru YAP:Ce

11) Analýza dávkových profilů polí terapeutického cesiového ozařovače

Cíle studia:

Znalosti:

Praktická znalost vybavení jaderné instrumentace a detekčních systémů používané pro kalibrace a rutinní měření.

Schopnosti:

Samostatná práce s různými zařízeními jaderné instrumentace, zpracování, presentace a interpretace naměřených dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gerndt J., Průša P., Detektory ionizujícího záření, 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:

[2] Knoll G.F., Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 4th edition, 2010

[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015

Studijní pomůcky:

dozimetrická laboratoř

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1887006.html