Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané partie z funkcionální analýzy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01VPF Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Pavel Šťovíček (gar.)
Cvičící:
Pavel Šťovíček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Klíčová slova:

Banachovy prostory, Hilbertovy prostory, lineární operátory, Fourierova transformace, semigrupy operátorů

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LAP, 01LAA2).

Osnova přednášek:

1. Opakování základních topologických pojmů a teorie míry

2. Opakování základních nerovností (Minkowského, Hölderova), konvexní funkce

3. Banachovy prostory, prostory omezených lineárních operátorů

4. Hilbertovy prostory, projektory, Radon-Nikodymova věta

5. Hahn-Banachova věta

6. Slabá topologie a konvergence

7. Fourierova transformace a aplikace

8. Semigrupy operátorů

9. Aplikace ve stochastických procesech

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní vlastnosti lineárních operátorů na Banachových a Hilbertových prostorech. Význam a použití Fourierovy transformace.

Schopnosti:

Aplikace získaných znalostí v konkrétních úlohách.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Blank, Exner, Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha, 1993

Doporučená literatura:

[2] Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, Academia, Praha, 1973

[3] Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, Karolinum, Praha, 1998

[4] Bobrowski: Functional Analysis for Probability and Stochastic Processes, An Introduction, New York, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5358206.html