Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technika termojaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TTJZ ZK 3 3+0 česky
Přednášející:
Ľubomír Sklenka (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška seznamuje studenty se základními okruhy problémů, které jsou spojeny s technickou realizací kontrolované termonukleární fúze. Cílem kurzu je poskytnout studentům startovací bod pro jejich případnou budoucí samostatnou vývojově technickou práci na některém ze systémů kritických pro provoz fúzních zařízení. Dále, zejména pro studenty se

spíše teoretickým zaměřením, přednáška poskytuje užitečný přehled technických problémů, možností a limitů při provozu fúzních zařízeních, které v jistém smyslu tvoří okrajové podmínky pro jejich teoretickou práci.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Základy konstrukce tokamaků I (R. Pánek, ÚFP)

2. Základy konstrukce tokamaků II (R. Pánek, ÚFP)

3. Fyzika a technika silných magnetických polí (I. Doležel, FEL)

4. Kryogenika a její aplikace ve fúzním reaktoru (Z. Janů, P. Středa, FJFI)

5. Dodatečný ohřev magneticky drženého plazmatu vysokofrekvenčními poli (F. Žáček, ÚFP)

6. Dodatečný ohřev magneticky drženého plazmatu vstřikem neutrálních atomů paliva (J. Mlynář, ÚFP)

7. Řízení experimentu a sběr dat (M. Hron, ÚFP)

8. Řízení parametrů plazmatu v reálném čase (F. Žáček, ÚFP)

9. Technické aspekty inerciální fúze I (J. Limpouch, FJFI)

10. Technické aspekty inerciální fúze II (J. Limpouch, FJFI)

11. Radiační poškozování materiálů pro fúzní reaktory (I. Ďuran,ÚFP)

12. Úvod do radiační bezpečnosti (T. Čechák, FJFI)

13. Tritiové hospodářství a palivový cyklus fúzních reaktorů (M. Zmítko, ÚJV Řež)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

studenti se seznámí se základními okruhy problémů, které jsou spojeny s technickou realizací kontrolované termonukleární fúze.

Schopnosti:

samostatná vývojově technická práce na některém ze systémů kritických pro provoz fúzních zařízení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Proceedings of Carolus Magnus Summer School on Plasma and Fusion Energy Physics, Bad Honnef, Germany, September 2007. Trans. Fus. Sci. Technol 53 (2008) 2T, online http://www.carolusmagnus.net/papers/2007/papers_2007.html

Doporučená literatura:

[2] Garry McCracken and Peter Stott: Fusion, The Energy of the Universe, Academic Press February 2005; v českém překladu pod názvem Fúze - energie vesmíru, Mladá Fronta, edice Kolumbus, 2006.

[3] J.P. Freidberg: Plasma Physics and Fusion Energy, Cambridge University Press 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24890305.html