Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy dozimetrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZDOZ Z,ZK 6 4+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Vývoj a cíle dozimetrie, veličiny a jednotky v dozimetrii a ochraně před zářením (definice a interpretace), zdroje, pole, interakce, ionizace, přenos a absorpce, biologické účinky, teorie dutinových komor, malá dutina (Bragg-Gray, Laurence, Burch, Spencer-Attix), velká dutina, obecný případ (Burlin, Horowitz, Jensens, Kearsley), Fanův teorém, vzduchuekvivalentní a tkániekvivalentní komory.

Požadavky:

Předmět 16JRF1

Osnova přednášek:

1. Historický přehled vývoje dozimetrie měření od objevu ionizujícího záření do dneška. Současné postavení dozimetrie a její úkoly.

2. Terminologie, veličiny a jednotky v jaderné fyzice a dozimetrii - základní pojmy

3. Zdroje záření a veličiny, které je popisují.

4. Pole záření - veličiny a jednotky užívané pro popis pole přímo ionizujícího a nepřímo ionizujícího záření. Rovnováha záření a rovnováha nabitých částic.

5. Interakce záření s látkou - veličiny popisující interakci ionizujícího záření s látkou a veličiny pro popis ionizačních účinků záření.

6. Veličina expozice, její definice a historický vývoj. Definice kermy a důvody jejího zavedení. Vztah mezi expozicí a kermou.

7. Sdělená energie a dávka. Porovnání dávky s expozicí a kermou. Mikrodozimetrické veličiny.

8. Biologické účinky ionizujícího záření. Ekvivalentní dávka, efektivní dávka a veličiny z nich odvozené.

9. Operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí. Operační veličiny k monitorování osob. Systém ochrany před zářením. Usměrňování dávek a dávkové limity.

10. Problematika měření dávek. Shrnutí problematiky teorie dutiny. Braggova-Grayova teorie dutiny a její zpřesnění.

11. Spencerova-Attixova teorie a Burchova teorie. Burlinova obecná teorie dutiny a její porovnání s experimentem. Kearsleyho teorie dutiny.

12. Použití teorie dutiny k měření dávek ionizační komorou. Popis ionizačních komor a metod stanovení dávky. Fanův teorém.

13. Shrnutí metod měření expozice, aktivity a emise neutronových zdrojů - principy a popis měření.

Osnova cvičení:

1. Statistika v radiační fyzice

2. Aktivita

3. Hmotnostní aktivita

4. Radioaktivní rovnováha

5. Emise zdroje

6. Fluence a tok částic

7. Účinné průřezy

8. Dosah částic

9. Expozice

10. Kerma

11. Dávka

12. Ekvivalentní a efektivní dávka

13. Test

Cíle studia:

Znalosti:

Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:

Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992

Doporučená literatura:

[2] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996

[3] ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika

[4] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

[5] J.J. Bevelacqua: Basic Health Physics: Problems and Solutions, John Wiley & Sons Inc, 1999, ISBN-10:0471297119, IABN-13: 978-0471297116

[6] K. Arshak - O. Korostynska: Advanced Materials and Techniques for Radiation Dosimetry, John Wiley & Sons Inc, 2000.

Poznámka:

Přednáška také pro Erasmus

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11286005.html