Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie plazmatu 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TPLA1 Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Petr Kulhánek (gar.), Jan Mlynář
Cvičící:
Petr Kulhánek (gar.), Jan Mlynář
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Studenti se přehledně seznámí s teorií plazmatu od pohybů nabitých částic přes magnetohydrodynamiku, vlny a nestability až po statistický popis plazmatu.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

02TEF1,2 Teoretická fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1. pohyby nabitých částic

2. relativistické pohyby

3. adiabatické přiblížení a drifty

4. magnetohydrodynamika

5. Hartmannovo řešení

6. helicita

7. přepojení magnetických indukčních čar

8. rovnováha v plazmatu

9. rázové vlny

10. plazmové oscilace a vlny

11. magnetoakustický komplex

12. elektromagnetický komplex vln

13. R, L, X, O vlny

14. CMA diagram

Osnova cvičení:

koresponduje s osnovou přednášky

Cíle studia:

Vznešené

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu; AGA 2011

[2] P. Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky; AGA 2017

[3] T. J. M. Boyd, J. J. Sanderson: The Physics of Plasmas, Cambridge University Press, 2003

Poznámka:
Další informace:
www.aldebaran.cz/studium/tpla/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24889905.html