Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie plazmatu 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TPLA2 Z,ZK 5 3+1 česky
Přednášející:
Petr Kulhánek (gar.), Jan Mlynář
Cvičící:
Petr Kulhánek (gar.), Jan Mlynář
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Studenti se seznámí s vlnami a nestabilitami v plazmatu se statistickým popisem plazmatu.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky,

02TEF1,2 Teoretická fyzika 1,2,

Teorie plazmatu I (02TPLA1)

Osnova přednášek:

1. Faradayova rotace

2. hvizdy

3. vysokofrekvenční tenzor permitivity

4. Bunemannova nestabilita

5. RT a KH nestabilita, další nestability

6. Kruskalovo řešení

7. Statistický popis plazmatu

8. momenty Boltzmannovy rovnice

9. transportní děje

10. Onsagerovy relace reciprocity

11. Fokkerova-Planckova rovnice

12. srážky v plazmatu

13. ubíhající elektrony

14. mikronestability, Landauův útlum

Osnova cvičení:

koresponduje s osnovou přednášky

Cíle studia:

Vznešené

Studijní materiály:

[1] P. Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu; AGA 2011

[2] P. Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky; AGA 2017

[3] T. H. Stix: Waves in Plasmas Springer, 2006.

[4]. P. Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu (https://www.aldebaran.cz/studium/vkpl.pdf), 2019

Poznámka:
Další informace:
www.aldebaran.cz/studium/tpla/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24890005.html