Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Geometrické metody fyziky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02GMF1 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Libor Šnobl (gar.)
Cvičící:
Libor Šnobl (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základy analýzy na diferencovatelných varietách. Diferenciální formy. Integrace, Stokesova věta.

Požadavky:

Kurz teoretické fyziky (02TEF1, 02TEF2)

Osnova přednášek:

1. Diferencovatelné variety.

2. Tečné vektory, tečné prostory.

3. Vektorová pole, integrální křivky.

4. Kovektory, p-formy.

5. Diferenciální formy, vnější součin, vnější derivace.

6. Indukovaná zobrazení tensorových objektů.

7. Lieova derivace.

8. Geometrická formulace Hamiltonovy mechaniky.

9. Integrace forem, Stokesova věta.

10. Metrika a křivost.

Osnova cvičení:

Procvičení úloh na témata:

1. Diferencovatelné variety.

2. Tečné vektory, tečné prostory.

3. Vektorová pole.

4. Kovektory, formy.

5. Diferenciální formy, vnější součin, vnější derivace.

6. Indukovaná zobrazení tensorových objektů.

7. Lieova derivace.

8. Geometrická formulace Hamiltonovy mechaniky.

9. Integrace forem, Stokesova věta.

10. Metrika a křivost.

Cíle studia:

Znalosti:

Základy analýzy na diferencovatelných varietách

Schopnosti:

Aplikace geometrických metod v teoretické fyzice

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]L. Krump, V. Souček, J.A. Těšínský: Matematická analýza na varietách, Karolinum Praha 1998

Doporučená literatura:

[2] M. Nakahara: Geometry, Topology and Physics, IOP Publishing, Bristol 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11332205.html