Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teoretická fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TEF2 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Igor Jex (gar.), Petr Novotný
Cvičící:
Igor Jex (gar.), Petr Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Hamiltonův formalismus. Speciální teorie relativity (mechanika a klasická teorie pole v Minkowského prostoročase). Elektrodynamika: Maxwellovy rovnice v Minkowského prostoročase, elektromagnetické vlny v prostředí, vyzařování elektromagnetických vln v dipólové aproximaci

Požadavky:

02TEF1

Osnova přednášek:

1. Hamiltonův formalismus

2. Speciální teorie relativity

3. Elektromagnetické pole

4. Elektromagnetické vlny. Elektrické dipólové záření

Osnova cvičení:

Procvičení úloh na témata:

1. Hamiltonův formalismus

2. Speciální teorie relativity

3. Elektromagnetické pole

4. Elektromagnetické vlny. Elektrické dipólové záření

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se základům Hamiltonova formalismu, teorie relativity a elektrodynamiky. Jde o druhou část kursu klasické teoretické fyziky na FJFI.

Schopnosti:

Aplikace metod teoretické fyziky na řešení konkrétních úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll, J. Tolar, I. Jex, Klasická teoretická fyzika, nakl. Karolinum, Praha 2017

Doporučená literatura:

[2] J.D. Jackson: Classical Electrodynamics, Wiley, New York 1962

[3] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko: Classical Mechanics, Addison-Wesley, New York 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24689205.html