Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zkoušení a zpracování kovů a slitin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14ZZKS KZ 4 4
Přednášející:
Hynek Lauschmann (gar.)
Cvičící:
Hynek Lauschmann (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Zkouška tahem, měření tvrdosti, zkouška rázem v ohybu, technologické zkoušky, zkoušení únavy, zkoušky tečení. Světelná mikroskopie, příprava vzorků pro mikro- a makropozorování. Slévání, tváření, svařování, pájení, prášková metalurgie, speciální výrobní postupy. Výroba a zpracování slitin mědi, hliníku, titanu a speciálních slitin neželezných kovů.

Požadavky:

Úvodní předmět bez apriorních požadavků.

Osnova přednášek:

1. Základní zkoušky materiálu

1. 1 Zkouška tahem.

1. 2 Měření tvrdosti.

1. 3 Zkoušky rázem v ohybu.

1. 4 Technologické zkoušky.

1. 5 Zkoušení únavy.

1. 6 Zkoušky tečení.

2. Úvod do metalografie

2. 1 Světelná mikroskopie, metalografický mikroskop.

2. 2 Příprava vzorků pro mikro- a makropozorování.

3. Úvod do technologie výroby a zpracování kovů

3. 1 Slévání.

3. 2 Tváření.

3. 3 Svařování.

3. 4 Pájení.

3. 5 Prášková metalurgie.

3. 6 Speciální výrobní postupy.

3. 7 Výroba a zpracování slitin mědi, hliníku, titanu a speciálních slitin neželezných kovů.

Osnova cvičení:

1. Statická zkouška tahem.

2. Měření tvrdosti.

3. Zkouška rázem v ohybu, přechodová teplota.

4. Zkouška hloubením (Erichsenova).

5. Zkoušení únavy.

6. Metalografický mikroskop.

7. Příprava vzorků, zviditelnění struktury.

8. Slévání.

9. Dílenské technologie - exkurze.

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem studia je vytvořit přehled o základních mechanických zkouškách materiálu, vlastnostech, o nichž tyto zkoušky vypovídají, a o základních strojírenských výrobních techologiích.

Schopnosti:

Návrh, provedení a vyhodnocení základních materiálových zkoušek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Machek V., Sodomka J.: Nauka o materiálu, kovy a kovové materiály 1. a 2. část (skriptum). Praha, Vydavatelství ČVUT 2002, 207 a 213 s.

Doporučená literatura:

[2] Askeland D.R., Phulé P.P.: The Science and Engineering of Materials. Toronto, Thomson 2006, 863 s.

[3] Neely J.E.: Practical metallurgy. New York, John Wiley & Sons 1984, 406 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11293405.html