Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16SEM2 Z 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Kamila Johnová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Studenti prezentují výsledky svých diplomových prací před ostatními účastníky semináře. Studenti dále v rámci tohoto předmětu vypracují článek do odborného časopisu, který shrnuje výsledky jejich diplomové práce.

Požadavky:

16DPDZ1 nebo 16DPRF1

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška o zásadách správného prezentování. Přednáška je rozšířena o základní informace týkající se práce s literaturou s důrazem na zásady citování.

2. - 4. Zvané přednášky absolventů z praxe. (Rozsah hodin se může měnit v závislosti na počtu studentů, kteří daný rok prezentují výsledky své výzkumné činnosti).

5. - 12. Samostatná seminární vystoupení studentů.

Osnova cvičení:

1.Úvodní přednáška o tvorbě a předvedení prezentace a práci s odbornou literaturou

2.-12. prezentace účastníků semináře

Cíle studia:

Znalosti:

Získání a prověření prezentačních dovedností.

Schopnosti:

Zlepšení prezentačních dovedností.

Studijní materiály:

(1) ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, březen 2011

(2) Další literatura v závislosti na zadání diplomové práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11288205.html