Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy strojírenské technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ZST Z 2 1+1 česky
Přednášející:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Cvičící:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními způsoby práce s materiály ve fyzikálně-technické praxi. Pojmy ocel a litina. Výroba odlitků: modelové zařízení, formovací materiály, formování a odlévání. Tvářitelnost kovů, volné a zápustkové kování. Svařování plamenem a elektrickým obloukem. Svařitelnost ocelí. Základní způsoby povrchových úprav. Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.

Výuka probíhá ve spolupráci se Strojní fakultou ČVUT.

Požadavky:

Znalosti základů mechaniky a termiky

Osnova přednášek:

1. Slévárenství - rozdělení a význam výrobních procesů ve strojírenských oborech, postavení a úloha slévárenské technologie, odlitek jako produkt slévárenské technologie, pravidla pro konstrukci a navrhování odlitků, vtokové soustavy, nálitkování odlitků, výroba slévárenských forem, základní formovací techniky, slévárenské formovací směsi, modelové zařízení, ruční formování, strojní formování, slévárenské slitiny, přehled slévárenských slitin a jejich vlastností, výroba surového železa, tavení slévárenských slitin, tavící pece, odlévání

2. Tváření kovů - tváření za tepla, ohřev materiálu a ohřívací zařízení, měření teplot během ohřevu, válcování, kování a lisování, čištění, tepelné zpracování a kontrola výkovků, základní směrnice pro navrhování kovaných součástí, protlačování za tepla, tváření za studena, stříhání, ohýbání, tažení, kovotlačitelství, ohýbání na ohraňovacích lisech, přetváření, ražení, vytlačování za studena, objemové tváření za studena, válcování závitů

3. Svařování - způsoby svařování, charakteristika jednotlivých způsobů svařování, metalurgie svaru, porovnání svařování s nýtováním, sléváním a kováním, svařování tlakem, svařování tavné, svařování v ochranných atmosférách, provádění svářečských prací, druhy spojů a svarů, řezání kovů kyslíkem,

4. Povrchové úpravy - význam a rozdělení povrchových úprav, základní technologie povrchových úprav

5. Obrábění - základní pojmy procesu obrábění, základní pojmy procesu obrábění, technologické podmínky procesu obrábění, obrábění rotačních ploch, obrábění rovinných ploch, obrábění otvorů, protahování, dělení materiálu, broušení

Osnova cvičení:

1. Slévání: zhotovení formy a výroba odlitku ze slitiny Al-Si.

2. Tváření: nástroje a zařízení, ukázky kování na lisu a bucharu.

3. Svařování: tavné a tlakové svařování, praktické ukázky svařování.

4. Obrábění: základy procesu obrábění, řezné nástroje, praktická dílenská cvičení.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní způsoby opracování materiálů ve fyzikální a technické praxi.

Schopnosti:

Použití uvedených způsobů opracování na konkrétních materiálech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Zeman, K.: Základy technologie I. ČVUT Praha

Doporučená literatura:

[2] Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.

Studijní pomůcky:

laboratoř FS

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1761806.html