Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Plasticita 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14PLAS2 Z,ZK 4 2+0
Přednášející:
Vladislav Oliva (gar.)
Cvičící:
Vladislav Oliva (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Předmět obsahuje pokročilejší látku z aplikované plasticity - koncentrace napětí v plastické zóně před vrubem a trhlinou, limitní věty a jejich aplikace při posouzení účinku vrubu či při určení mezního zatížení konstrukčních prvků, odezva elastoplastického tělesa na cyklické namáhání, plastická nestabilita a tvárný lom. Důraz je kladen zejména na postupy a výsledky významné pro aplikace v materiálových vědách.

Požadavky:

Plasticita 1 (14PLAS1).

Osnova přednášek:

1. Koncentrace napětí v plastické zóně okolo kulové dutiny.

2. Koncentrace napětí a lom v plastické zóně před vrubem - metoda kluzových čar.

3. Princip virtuální práce, statická a kinematická věta, disipace energie na povrchu diskontinuity.

4. Jednoduché aplikace limitních vět - tah tyče s otvorem, ohyb nosníku s vrubem, zatlačování indentoru.

5. Statická a kinematická věta pro konstrukční prvky - nosníky, rámy, desky, plastický kloub při kombinovaném namáhání ohybem a normálovou silou nebo kroutícím momentem.

6. Cyklická plasticita: elastické a plastické přizpůsobení, kumulace deformace, souvislost s vysokocyklovou či nízkocyklovou únavou a plastickým kolapsem. Cyklické napětí a plastický smyk pod kontaktem, Riceův model cyklické napjatosti v plastické zóně před únavovou trhlinou.

7. Plastická nestabilita při tahu, zaškrcování průřezu a tvárný lom tyče a tenkého pásku. Bridgmanovo napětí, Goursonův model tvárného porušení.

8. Meze použití tvárné pevnosti a přechod ke křehké pevnosti.

9. Tečení za tepla.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Výsledky aplikací plasticity důležité pro materiálové vědy: koncentrace napětí a deformace v plastických zónach, analýza plastické únosnosti pomocí statické a kinematické věty, cyklická plasticita - pod kontaktem těles a na špici únavové trhliny, plastická nestabilita a model tvárného porušení.

Schopnosti:

Aplikace uvedených znalostí jak při hodnocení pevnosti materiálů a konstrukcí tak při vývoji nových materiálů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Tirosh, J. - Peles, S.: Bounds on the fatigue threshold in metals. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 49 (2001) pp. 1301 - 1322.

Doporučená literatura:

[2] Chen, W. F. - Han, D. J.: Plasticity for Structural Engineers. J. Ross Publishing, New York 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25040705.html