Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

katedra biomedicínské techniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7ADIAMI Advances in Microwave Imaging
Giacomo Oliveri, Jan Vrba 
anglicky Předmět je vypsán
F7DIAMI Advances in Microwave Imaging
Giacomo Oliveri, Jan Vrba 
anglicky Předmět je vypsán
F7ADIAB Analytical Biochemistry
Larysa Kalashnikova 
anglicky Předmět je vypsán
F7DIAB Analytical Biochemistry
Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova 
anglicky Předmět je vypsán
F7DIAMP Analýza a modelování procesů zdravotnických zařízení česky Předmět je vypsán
17DBASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů česky Předmět je vypsán
17ADBASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
17DAASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů
 
anglicky Předmět není vypsán
F7PMIAS2 Analýza signálu II. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBPAK Anglická konverzace česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7PBPAOK Anglická odborná konverzace česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBPAOT Anglická odborná terminologie česky Z 3 2S Předmět je vypsán
17PBPAOT Anglická odborná terminologie česky KZ 3 0P+2S Předmět není vypsán
17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie
 
česky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17PBTAJ1 Angličtina I
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
F7PBKAJ1 Angličtina I. česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBTAJ2 Angličtina II
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
F7PBKAJ2 Angličtina II. česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBTAJ3 Angličtina III
 
česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
F7PBKAJ3 Angličtina III. česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17KBIJA3 Angličtina III.
 
česky KZ 4 16C Předmět není vypsán
17PBIJA3 Angličtina III.
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
17ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) anglicky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2) česky KZ 2 2S Předmět není vypsán
F7ABBA3B Angličtina IIIB (část 2) anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PBBA3B Angličtina IIIB (část 2) česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
17ABBA3B Angličtina IIIB (část 2) anglicky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBTAJ4 Angličtina IV
 
česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
F7PBKAJ4 Angličtina IV. česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17DBAJ Angličtina pro doktorandy anglicky ZK 5 2C Předmět je vypsán
F7DCAJ1 Angličtina pro doktorandy
 
anglicky ZK 2S Předmět není vypsán
F7DIAJ Angličtina pro doktorandy anglicky ZK 28C Předmět je vypsán
F7DTAJ Angličtina pro doktorandy anglicky ZK 5 28S Předmět je vypsán
F7DCAJ Angličtina pro doktorandy anglicky ZK 5 2S Předmět je vypsán
17ADBAJ Angličtina pro doktorandy
 
anglicky ZK 5 2C Předmět není vypsán
17DCAJ Angličtina pro doktorandy anglicky ZK 5 2C Předmět není vypsán
F7AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně anglicky Z,ZK 3 1P+1L Předmět je vypsán
F7AMBAM Aplikovaná matematika anglicky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
F7PMBAM Aplikovaná matematika česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
F7DIAMSD Architektura a metody sběru dat a vyhodnocování behaviorálních modelů každodenních aktivit člověka
Alena Galajdová, Patrik Kutílek, Dušan Šimšík 
česky Předmět je vypsán
F7ADIAMSD Architektura a metody sběru dat a vyhodnocování behaviorálních modelů každodenních aktivit člověka
Alena Galajdová, Patrik Kutílek, Dušan Šimšík 
anglicky Předmět je vypsán
F7PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice česky Z 1 1P Předmět je vypsán
F7ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice anglicky Z 1 1P Předmět je vypsán
17ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
 
anglicky Z 1 1P Předmět není vypsán
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
 
česky Z 1 1P Předmět není vypsán
F7PBBBP Bakalářská práce česky Z 6 8C Předmět je vypsán
F7ABBBP Bakalářská práce anglicky Z 6 8C Předmět je vypsán
17ABBBP Bakalářská práce anglicky Z 8 8L Předmět je vypsán
17PBBBP Bakalářská práce česky Z 8 8L Předmět je vypsán
F7ADIBPRP Basic Principles for Research Project anglicky Předmět je vypsán
F7DIBPRP Basic Principles for Research Project anglicky Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc anglicky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7DIBFM Biochemické a fyzikální metody v medicíně česky Předmět je vypsán
F7ADIBFM Biochemické a fyzikální metody v medicíně anglicky Předmět je vypsán
F7ABBBCH Biochemie anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBBCH Biochemie česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBBCH Biochemie anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBBBCH Biochemie česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBLBCH1 Biochemie I. česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLBCH1 Biochemie I.
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17DBBEMG Bioelektromagnetismus česky Předmět je vypsán
F7DIBEMG Bioelektromagnetismus česky Předmět je vypsán
17ADBBEMG Bioelektromagnetismus
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
17DABEMG Bioelektromagnetismus
 
anglicky Předmět není vypsán
F7PBKBSA-I Biologické signály
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABBBLS Biologické signály anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBBLS Biologické signály anglicky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBBBLS Biologické signály česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBKBS-I Biologické signály česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOBS Biologické signály
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBBLS Biologické signály anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBBLS Biologické signály česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMIBSB Biologické signály a biometrie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7DIBMY Biomechanizmy česky Předmět je vypsán
F7ADIBE Biomedical Ethics
Larysa Kalashnikova 
anglicky Předmět je vypsán
F7DIBE Biomedical Ethics
Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova 
anglicky Předmět je vypsán
17KBIBS Biomedicínská statistika
 
česky Z,ZK 5 8P+12C Předmět není vypsán
17PBIBS Biomedicínská statistika
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7ADIBMC Biophysical Modeling in Cardiology
Peter van Dam 
anglicky Předmět je vypsán
F7DIBMC Biophysical Modeling in Cardiology
Machteld Boonstra, Ksenia Sedova, David Vrba, Peter van Dam 
anglicky Předmět je vypsán
F7DIBS Biosenzory česky Předmět je vypsán
F7DIBST Biostatistika česky Předmět je vypsán
F7PMIBST Biostatistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7KMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií česky Z,ZK 4 12P+8S Předmět je vypsán
F7PMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7AMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií anglicky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17DBBIOC Biosystém člověka česky ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7PMBBSC Biosystém člověka česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7ADIBIOC Biosystém člověka anglicky Předmět je vypsán
F7DIBIOC Biosystém člověka česky Předmět je vypsán
17ADBBIOC Biosystém člověka
 
anglicky ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7DIBTRM Biotechnologie,regenerativní medicína,tkáňové inženýrství,biomateriály a nanotechnologie,biosenzory
Lucie Bačáková, Jaroslav Chlupáč, Miroslav Koňařík, Roman Matějka, Jana Matějková 
česky Předmět je vypsán
F7ADIBTRM Biotechnologie,regenerativní medicína,tkáňové inženýrství,biomateriály a nanotechnologie,biosenzory
Lucie Bačáková, Jaroslav Chlupáč, Miroslav Koňařík, Roman Matějka, Jana Matějková 
anglicky Předmět je vypsán
F7ADIBMT Biothermodynamics and Mass Transfer
Larysa Kalashnikova 
anglicky Předmět je vypsán
F7DIBMT Biothermodynamics and Mass Transfer
Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova 
anglicky Předmět je vypsán
F7KMSBE Business English česky KZ 2 8S Předmět je vypsán
F7AMSBE Business English
 
anglicky KZ 2 2S Předmět není vypsán
F7PMSBE Business English česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7PMBCZT Certifikace zdravotnické techniky česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17VCZP Certifikace zdravotnických prostředků česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBCHM Chemie anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBCHM Chemie česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17PBOCHM Chemie
 
česky Z,ZK 2 2P+1L Předmět není vypsán
17ABBCHM Chemie
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17PBBCHM Chemie česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
F7DICHN Chemie chytrých nanostruktur, nanochemie česky Předmět je vypsán
17PBPCHB Chemie pro bakaláře
 
česky Z 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7PBPCHE Chemie pro bakaláře
Martin Paškan, Martina Turchichová 
česky Z 4 1P + 1C Předmět je vypsán
F7KBPCHE Chemie pro bakaláře česky Z 4 6P + 6C Předmět je vypsán
17KBP2CHPB Chemie pro bakaláře
 
česky Z 2 8P+6S Předmět není vypsán
F7DICHS Chytré struktury v medicínských aplikacích česky Předmět je vypsán
F7DIDA Datová analýza v biologických vědách česky Předmět je vypsán
F7KMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 8S+4C Předmět není vypsán
F7AMBDAE Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví anglicky Z 4 4C Předmět je vypsán
F7PMBDAE Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví česky Z 4 4C Předmět je vypsán
F7AMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
anglicky KZ 2 2S+2C Předmět není vypsán
F7PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2S+2C Předmět není vypsán
17DADEJT Design, ergonomie, jakost a testování výrobků ve zdravotnictví
 
anglicky Předmět není vypsán
F7PMBDP Diplomová práce česky Z 12 80ZP Předmět je vypsán
F7AMBDP Diplomová práce anglicky Z 30 364ZP Předmět není vypsán
F7AMBSDP Diplomový seminář anglicky Z 4 4C Předmět je vypsán
F7PMBDS1 Diplomový seminář I. česky Z 5 4S Předmět je vypsán
F7PMBDS2 Diplomový seminář II. česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7DIDS Dynamické simulace pro modelování komplexních systémů poskytování zdravotní péče česky Předmět je vypsán
F7AMBEKH Ekonomicko-klinické hodnocení anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMSEMM Ekonomicko-matematické metody anglicky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7KMSEMM Ekonomicko-matematické metody česky KZ 2 4P+4S Předmět je vypsán
F7PMSEMM Ekonomicko-matematické metody česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7AMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví anglicky KZ 3 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví česky KZ 3 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví česky KZ 3 8P+4S Předmět je vypsán
F7DIEM Ekonomické metody v klinickém inženýrství česky Předmět je vypsán
F7PMSEK Ekonomie
Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Lucie Severová, Alexandr Soukup 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSEK Ekonomie
Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Lucie Severová, Alexandr Soukup, Alexandr Soukup 
česky Z,ZK 5 8P+8S Předmět je vypsán
F7AMSEK Ekonomie
Miroslav Barták, Lucie Severová, Alexandr Soukup 
anglicky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7ABBEZP Ekonomika zdravotnického provozu anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 3 1P+1S Předmět není vypsán
17KBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 3 4P+8S Předmět není vypsán
17ABBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
anglicky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7KMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení česky Z,ZK 3 12P+8S Předmět je vypsán
F7PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení česky Z,ZK 3 2P+2S Předmět je vypsán
F7AMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
anglicky Z,ZK 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7ADIEC Electroceuticals for Electrical and Magnetic Neurostimulation Therapies anglicky Předmět je vypsán
F7DIEC Electroceuticals for Electrical and Magnetic Neurostimulation Therapies anglicky Předmět je vypsán
17ABBEM Elektrická měření anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBEM Elektrická měření
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7PBBEM Elektrická měřění česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBEM Elektrická měřění anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBELF Elektrofyziologie anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBELF Elektrofyziologie česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBELFA Elektrofyziologie anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
17PBBELFA Elektrofyziologie
 
česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBELF Elektrofyziologie
 
anglicky Z,ZK 4 1P+1L Předmět není vypsán
17PBBELF Elektrofyziologie
 
česky Z,ZK 4 1P+1L Předmět není vypsán
F7ABBEMP Elektromagnetické pole živých organismů anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBEMP Elektromagnetické pole živých organismů anglicky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7PBBEO Elektronické obvody česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBEO Elektronické obvody anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBEO Elektronické obvody anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBEO Elektronické obvody
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7PMBEMEO Elektrotechnika a moderní elektronické obvody česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBESP Evidence, servis a pořizování zdravotnické techniky česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBESP Evidence, servis a pořizování zdravotnické techniky anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ADIEBM Evidence-based Medicine anglicky Předmět je vypsán
F7DIEBM Evidence-based Medicine anglicky Předmět je vypsán
F7AMBELEG Evropská legislativa a management ve zdravotnictví anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7DIEMBI Experimentální metody biomedicínského inženýrství česky Předmět je vypsán
F7ABBFCH Fyzikální chemie anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBFCH Fyzikální chemie česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17ABBFCH Fyzikální chemie anglicky Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17PBBFCH Fyzikální chemie česky Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17DBGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů česky Předmět je vypsán
F7DIGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů česky Předmět je vypsán
17ADBGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
17DAGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů
 
anglicky Předmět není vypsán
17PBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů česky KZ 3 1P+1L Předmět je vypsán
17KBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů česky KZ 3 4P+8L Předmět je vypsán
F7DIHTA Health Technology Assessment pro zdravotnické prostředky česky Předmět je vypsán
F7AMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií česky Z,ZK 4 12P+8S Předmět je vypsán
F7PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7ADIMH Hyperthermia anglicky Předmět je vypsán
F7DIMH Hyperthermia anglicky Předmět je vypsán
F7DIIM Implantáty a implantologie
Radovan Hudák, Patrik Kutílek, Jozef Živčák 
česky Předmět je vypsán
F7ADICZS Implementace číslicového zpracování signálu anglicky Předmět je vypsán
F7DICZS Implementace číslicového zpracování signálu česky Předmět je vypsán
F7AMSIP Individuální praxe anglicky Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7PMSIP Individuální praxe česky Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7KMSIP Individuální praxe česky Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7ADIIS Informační systémy ve zdravotnictví anglicky Předmět je vypsán
F7DIIS Informační systémy ve zdravotnictví česky Předmět je vypsán
F7AMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
anglicky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 8P+4S Předmět není vypsán
F7AMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví anglicky KZ 3 1P+2S Předmět je vypsán
F7KMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví česky KZ 3 4P+8S Předmět je vypsán
F7PMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví česky KZ 3 1P+2S Předmět je vypsán
F7ADIICE Introduction to Clinical Electrocardiology anglicky Předmět je vypsán
F7DIICE Introduction to Clinical Electrocardiology anglicky Předmět je vypsán
F7PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky česky KZ 3 2P+2C Předmět je vypsán
F7KMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky česky KZ 3 8P+4C Předmět je vypsán
F7AMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
anglicky KZ 3 2P+2C Předmět není vypsán
17BMT1KFS KFS 1.r. BMT - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P NIC 12P Předmět není vypsán
17BMT2KFS KFS 2.r. BMT - rezervace místnosti
 
NIC 12P NIC 12P Předmět není vypsán
17BMT3KFS KFS 3.r. BMT - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P NIC 12P Předmět není vypsán
F7AMBKB Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7PMBKB Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBKHZP Klinické hodnocení zdravotnických prostředků anglicky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBTKPZ Komunikace a prezentace ve zdravotnictví česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce anglicky KZ 2 2S Předmět není vypsán
F7PMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7KMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce
 
česky KZ 2 12S Předmět je vypsán
17OPVK Kurzy OPVK - Nová média ve VaV - rezervace místnosti
 
česky NIC 0 4C Předmět není vypsán
F7PMBKST Kvalita, spolehlivost, testování zdravotnických prostředků česky ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
F7DILAKS Laboratorní automatizace, řízení kultivačních systémů česky Předmět je vypsán
F7ADILAKS Laboratorní automatizace, řízení kultivačních systémů anglicky Předmět je vypsán
17PBILDT Laboratorní diagnostika a technika
Iveta Horáčková, Martin Paškan 
česky Z,ZK 4 1P+1L Předmět není vypsán
17KBILDT Laboratorní diagnostika a technika česky Z,ZK 4 4P+4L Předmět je vypsán
F7ABBLT Laboratorní technika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBLT Laboratorní technika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBLT Laboratorní technika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBLT Laboratorní technika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje
 
česky Z 3 1P+1L Předmět není vypsán
F7PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLLZPA Laboratorní zdravotnické přístroje
 
česky Z 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení česky Z,ZK 5 12P+8S Předmět je vypsán
F7AMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení anglicky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17LIS Licenční kurz Instruktor speleoalpinismu a speleologie - fiktivní předmět - rezervace místnosti
 
česky NIC 2P+2C NIC 2P+2C Předmět není vypsán
17LKISS Licenční kurz instruktora speleoalpinismu a speleologie - fiktivní předmět - rezervace místnosti
 
česky NIC 2P NIC 2P Předmět není vypsán
F7AMBLPT Lékařská přístrojová technika anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBILPZ Lékařské přístroje a zařízení
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
17KBILPZ Lékařské přístroje a zařízení
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika) česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika) anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II. (terapeutická technika) anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II. (terapeutická technika) česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7DILPUM Lékařské přístroje v urgentní medicíně česky Předmět je vypsán
F7AMBLZS Lékařské zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBMTV Management technického vybavení nemocnic
Gleb Donin, Petr Kudrna, Martin Mayer 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
F7AMSMZT Management zdravotnické techniky anglicky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSMZT Management zdravotnické techniky česky KZ 5 12P+8S Předmět je vypsán
F7PMSMZT Management zdravotnické techniky česky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
17ABBMZT Management zdravotnické techniky anglicky Z,ZK 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBBMZT Management zdravotnické techniky
Iva Batíková, Nela Benešová, Jiří Petráček 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7AMSMZZ Management zdravotnických zařízení anglicky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSMZZ Management zdravotnických zařízení česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSMZZ Management zdravotnických zařízení česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět je vypsán
F7DIMMEP Mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice česky Předmět je vypsán
F7KMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví česky KZ 2 8P+4S Předmět je vypsán
F7AMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
 
anglicky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7ABBMAT Marketing zdravotnické techniky
Petra Hospodková, Tomáš Kolář 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBBMAT Marketing zdravotnické techniky česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ABBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7AMBMPV Matematická podpora výzkumu anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
17DBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení česky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět je vypsán
17ADBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
17DAMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení
 
anglicky Předmět není vypsán
17VMZK Matematika: základy kalkulu česky Z 2 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně česky Z,ZK 5 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7AMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně anglicky Z,ZK 5 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ADIMDM Medial Desicion Making anglicky Předmět je vypsán
F7DIMDM Medial Desicion Making anglicky Předmět je vypsán
F7ADIMDR Medical Device Regulation (MDR) anglicky Předmět je vypsán
F7DIMDR Medical Device Regulation (MDR) anglicky Předmět je vypsán
F7ADIMMS Medical Microwave Sensing anglicky Předmět je vypsán
F7DIMMS Medical Microwave Sensing anglicky Předmět je vypsán
F7PBBMVP Metodologie výzkumné práce česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBMVP Metodologie výzkumné práce anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBIMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBMVP Metodologie výzkumné práce
 
anglicky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBBMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7DIMVBI Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství česky Předmět je vypsán
F7ADIMVBI Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství anglicky Předmět je vypsán
17DBMPD Metody a prostředky diagnostiky založené na vyhodnocování pohybu česky Předmět je vypsán
17ADBMPD Metody a prostředky diagnostiky založené na vyhodnocování pohybu
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7AMBMZOS Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu anglicky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
17ADBMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7DIMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace česky Předmět je vypsán
17DBMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace česky Předmět je vypsán
17DAMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace
 
anglicky Předmět není vypsán
17DAMBIP Metody biomedicínského inženýrství v praxi
 
anglicky Předmět není vypsán
F7DIBKDS Metody práce s buněčnou kulturou a dynamické systémy česky Předmět je vypsán
F7ADIBKDS Metody práce s buněčnou kulturou a dynamické systémy anglicky Předmět je vypsán
17DBMUNB Metody určování nejistot bioměření česky Předmět je vypsán
F7ADIMUNB Metody určování nejistot bioměření anglicky Předmět je vypsán
F7DIMUNB Metody určování nejistot bioměření česky Předmět je vypsán
17DAMUNB Metody určování nejistot bioměření
 
anglicky Předmět není vypsán
17ADBMUNB Metody určování nejistot bioměření
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7DIMZKS Metody zobrazování tkáňových kultur a biologických struktur
Lucie Bačáková, Daniel Hadraba, Roman Matějka 
česky Předmět je vypsán
F7ADIMZKS Metody zobrazování tkáňových kultur a biologických struktur
Lucie Bačáková, Daniel Hadraba, Roman Matějka 
anglicky Předmět je vypsán
F7AMBMAR Meření a regulace v biomedicíně anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7ADIMMI Microwave Medical Imaging: from Basics to Application anglicky Předmět je vypsán
F7DIMMI Microwave Medical Imaging: from Basics to Application anglicky Předmět je vypsán
F7DIMTA Microwave Thermal Ablation for Cancer Therapy anglicky Předmět je vypsán
F7ADIMTA Microwave Thermal Ablation for Cancer Therapy anglicky Předmět je vypsán
17PBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ADIMSM Modeling and Simulation in Medicine anglicky Předmět je vypsán
F7DIMSM Modeling and Simulation in Medicine anglicky Předmět je vypsán
F7DIMSTS Modelování a simulace technických systémů česky Předmět je vypsán
17PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS
 
anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VMSV Modelování pro strojírenství a výrobu česky Z 2 2C Předmět není vypsán
F7DIMF Modelování ve fyziologii česky Předmět je vypsán
F7ADIMF Modelování ve fyziologii anglicky Předmět je vypsán
F7DIMZFD Multidimenzionální zpracování fyziologických dat česky Předmět je vypsán
F7ADIMZFD Multidimenzionální zpracování fyziologických dat anglicky Předmět je vypsán
F7PMBMAR Měření a regulace v biomedicíně česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PMBNPM Nanotechnologie pro medicínu česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17DANRUP Nekonvenční režimy umělé plicní ventilace
 
anglicky Předmět není vypsán
F7KMSNIS Nemocniční informační systémy česky Z,ZK 3 8P+4S Předmět je vypsán
F7PMSNIS Nemocniční informační systémy česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
F7AMSNIS Nemocniční informační systémy anglicky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
17PBTNPC Normy, legislativa, právo a certifikace zdravotnické techniky
 
česky KZ 4 1P Předmět není vypsán
F7DINMKI Nové metody klinického inženýrství česky Předmět je vypsán
F7DINTZM Nové trendy v zobrazovacích metodách v lékařství česky Předmět je vypsán
F7DINM Numerical Modelling in Medical Therapy and Diagnostics anglicky Předmět je vypsán
F7ADINM Numerical Modelling in Medical Therapy and Diagnostics anglicky Předmět je vypsán
F7PBBNMP Návrh a management projektu česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBNMP Návrh a management projektu anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBINMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBINMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBNMP Návrh a management projektu anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBBNMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VNJ1 Německý jazyk pro středně pokročilé I
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
F7PBLCHLV Obecná chemie a základní laboratorní výpočty česky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět je vypsán
17PBLOZLA Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
 
česky Z,ZK 5 2P+2C+2L Předmět není vypsán
F7PBZOAT Odborná anglická terminologie česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBROAT Odborná anglická terminologie česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBZOATP Odborná anglická terminologie (konverzace pro pokročilé) česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBFOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) česky Z 3 2C Předmět je vypsán
F7PBLOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBFOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci)
Lucie Ektilahová, Jitka Mariňáková 
česky Z 3 2C Předmět je vypsán
F7PBLOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci) česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBOATO Odborná anglická terminologie pro optiky a optometristy česky Z 2 2S Předmět je vypsán
17AVOP Odborná praxe anglicky Z 2 2XT Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7KMSOP Odborná praxe česky Z 2 4XT Předmět je vypsán
F7PMSOP Odborná praxe česky Z 2 4XT Předmět je vypsán
F7AMSOP Odborná praxe
 
anglicky Z 2 4XT Předmět není vypsán
F7PMBOP1 Odborná praxe I. česky Z 2 2 XT Předmět je vypsán
F7PMBOP2 Odborná praxe II. česky Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7PMBOP3 Odborná praxe III. česky Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7DIOV Operační výzkum česky Předmět je vypsán
F7PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
česky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
česky KZ 3 8P+4S Předmět není vypsán
F7AMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
anglicky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7DIPPS Pacientské a přístrojové simulátory česky Předmět je vypsán
17PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7ABBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7DIPDM Perspektivní diagnostické metody založené na měření dielektrických parametrů biologických tkání česky Předmět je vypsán
F7DIPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory česky Předmět je vypsán
F7DIPPCS Physiology and Pathophysiology of Cardiovascular System anglicky Předmět je vypsán
F7ADIPPCS Physiology and Pathophysiology of Cardiovascular System anglicky Předmět je vypsán
17DBPVP Plánování a vyhodnocování pokusů
 
česky Předmět není vypsán
17DAPVP Plánování a vyhodnocování pokusů
 
anglicky Předmět není vypsán
F7AMBPOD Podnikatelství
 
anglicky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMBPOD Podnikatelství česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17AVEPS Podnikání
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17DBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství česky ZK 5 2P Předmět je vypsán
17DAPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství
 
anglicky ZK 5 2P Předmět není vypsán
17ADBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství
 
anglicky ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7PMBPPTD Pokročilá přístrojová technika pro diagnostiku česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
F7PMBPTT Pokročilá přístrojová technika v terapii česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7AMBPMZD Pokročilé metody analýzy a zpracování dat anglicky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMBPMZD Pokročilé metody analýzy a zpracování dat česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17KBT Porady KBT - fiktivní předmět-rezervace místnosti
 
NIC 2P NIC 2P Předmět není vypsán
F7ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů anglicky KZ 4 4L Předmět je vypsán
F7PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů česky KZ 4 4L Předmět je vypsán
17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů anglicky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů česky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17VPTO Praktika z návrhu a výroby – třískové obrábění a 3D tisk česky Z 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky KZ 4 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKPMS-I Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBPPRST Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět je vypsán
F7DIPSZT Principy a struktury zdravotnické techniky česky Předmět je vypsán
F7AMSMIP Projektové řízení
 
anglicky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSMIP Projektové řízení česky KZ 3 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSMIP Projektové řízení česky KZ 3 8P+4S Předmět je vypsán
F7PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu česky KZ 4 1P+2C Předmět je vypsán
F7PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
česky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu anglicky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7KMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
česky KZ 3 8P+4S Předmět není vypsán
F7AMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
anglicky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7PBKPPN Právní předpisy ve zdravotnictví a normy česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBPSL Psychologie anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBPSL Psychologie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBOPSL Psychologie
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17ABBPSL Psychologie
 
anglicky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBBPSL Psychologie
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7AMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7KMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky česky Z,ZK 4 12P+8C Předmět je vypsán
F7PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7KMSPMF Přehled matematiky a fyziky česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět je vypsán
F7PMSPMF Přehled matematiky a fyziky česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7AMSPMF Přehled matematiky a fyziky anglicky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17VFCE Přípravný kurz ke zkoušce FCE česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17VCAE Přípravný kurz pro Cambridge Advanced Certificate in English česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17ABBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
anglicky KZ 4 1P+3L Předmět není vypsán
17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
česky KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
17ABBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
anglicky KZ 4 1P+3L Předmět není vypsán
17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
česky KZ 4 1P+3L Předmět není vypsán
17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBRPTR Přístrojová technika v radiologii česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět je vypsán
17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBRPTNM Přístrojová technika v nukleární medicíně česky KZ 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7DIRLZP Regulace a legislativa zdravotnických prostředků
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Jakub Král, Ivana Kubátová 
česky Předmět je vypsán
17ABBRI Rehabilitační inženýrství anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17PBBRI Rehabilitační inženýrství česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7DIRE Requirement Engineering anglicky Předmět je vypsán
F7ADIRE Requirement Engineering anglicky Předmět je vypsán
F7AMBRT Respirační terapie anglicky KZ 3 1P+1L Předmět je vypsán
17VRKD Rozvoj komunikačních dovedností
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
F7AMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností anglicky KZ 2 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PMBRP Ročníkový projekt česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7KMSRP Ročníkový projekt česky Z 2 8S Předmět je vypsán
F7PMSRP Ročníkový projekt česky Z 2 1S Předmět je vypsán
F7AMSRP Ročníkový projekt
 
anglicky Z 2 1S Předmět není vypsán
17SIPZ1KFS SIPZ 1.r. KFS - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P NIC 12P Předmět není vypsán
17SIPZ2KFS SIPZ 2.r. KFS - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P NIC 12P Předmět není vypsán
17SSD Schuzky s doktorandy- rezervace místnosti
 
NIC 1C NIC 1C Předmět není vypsán
17ABBSPRA Semestrální projekt
 
anglicky KZ 4 4S Předmět není vypsán
17PBBSPRA Semestrální projekt
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
17ABBSPR Semestrální projekt
 
anglicky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17PBBSPR Semestrální projekt
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
F7PBBSPR1 Semestrální projekt I. česky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7ABBSPR1 Semestrální projekt I. anglicky KZ 1 1C Předmět je vypsán
17ABBSPR1 Semestrální projekt I. anglicky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17PBBSPR1 Semestrální projekt I. česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17ABBSPR2 Semestrální projekt II anglicky KZ 4 4S Předmět je vypsán
F7ABBSPR2 Semestrální projekt II. anglicky KZ 4 4C Předmět je vypsán
F7PBBSPR2 Semestrální projekt II. česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
17PBBSPR2 Semestrální projekt II. česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
F7ABBSBP Seminář k bakalářské práci anglicky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7PBBSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7AMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. anglicky Z 2 1S Předmět je vypsán
F7KMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. česky Z 2 8S Předmět je vypsán
F7PMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. česky Z 2 1S Předmět je vypsán
F7AMSSDP2 Seminář k diplomové práci II. anglicky Z 2 1S Předmět je vypsán
F7KMSSDP2 Seminář k diplomové práci II. česky Z 2 12S Předmět je vypsán
F7PMSSDP2 Seminář k diplomové práci II. česky Z 2 1S Předmět je vypsán
17VSFBCH Seminář z fyzikální chemie a biochemie
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
17HTASEM Semináře HTA - fiktivní předmět-rezervace místnosti
 
NIC 2P NIC 2P Předmět je vypsán
17VSCH Semináře z chemie
Iveta Horáčková, Martin Paškan, Jaroslav Šajgal 
česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
F7PBBSM Senzory v medicíně česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBSM Senzory v medicíně anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika anglicky Z,ZK 5 2P+3L Předmět je vypsán
F7PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika česky Z,ZK 5 2P+3L Předmět je vypsán
17ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7DISPL Specifika, parametry a limity zobrazovacích systémů v lékařství česky Předmět je vypsán
F7ADISPL Specifika, parametry a limity zobrazovacích systémů v lékařství anglicky Předmět je vypsán
F7ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči anglicky Z,ZK 4 1P+1L Předmět je vypsán
17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči česky Z,ZK 4 1P+1L Předmět je vypsán
17PBOSTA Statistika česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7PMBSPB Statistika pro biomedicínu česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7KMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení česky KZ 3 8P+4S Předmět je vypsán
F7PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení česky KZ 3 2P+2S Předmět je vypsán
F7AMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
anglicky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři
 
česky Z 1 1P+1S Předmět není vypsán
F7PBLSMJ Systém managementu jakosti v laboratoři česky Z 1 1P+1S Předmět je vypsán
F7AMBSF Systémová fyziologie anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17ADBSRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7DISRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení česky Předmět je vypsán
17DBSRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení česky Předmět je vypsán
F7DIMEMS Systémy MEMS v biologických aplikacích a nanotechnologiích
Miroslav Husák 
česky Předmět je vypsán
F7ADIMEMS Systémy MEMS v biologických aplikacích a nanotechnologiích anglicky Předmět je vypsán
17PBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařizeních
 
česky KZ 3 1P+1S Předmět není vypsán
17KBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních
 
česky KZ 3 4P+8S Předmět není vypsán
F7PBBTA Technická audiologie
Zbyněk Bureš, Oliver Profant, Josef Syka 
česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBTA Technická audiologie
Zbyněk Bureš, Oliver Profant, Josef Syka 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7AMBTANP Technika pro anesteziologii a neodkladnou péči anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17BZTNP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBZTPP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči česky Z,ZK 2 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMBTTZS Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy anglicky Z 3 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBTEL Teoretická elektrotechnika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBTEL Teoretická elektrotechnika anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTTEL Teoretická elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KBITEL Teoretická elektrotechnika
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBITEL Teoretická elektrotechnika
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
17ABBTEL Teoretická elektrotechnika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBTEL Teoretická elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17VTEP Teoretická elektrotechnika - praktika česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
F7DITM Terapeutické metody využívající EM polí česky Předmět je vypsán
17ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17ABBTPRA Týmový projekt
 
anglicky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17PBBTPRA Týmový projekt
 
česky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17ABBTPR Týmový projekt
 
anglicky KZ 4 4S Předmět není vypsán
17PBBTPR Týmový projekt
 
česky KZ 4 4S Předmět není vypsán
17UPV Umělá plicní ventilace - porady týmu, fiktivní předmět-rezervace místnosti
 
NIC 2C NIC 2C Předmět není vypsán
17METI Umělý pacient METI ECS - porady týmu, fiktivní předmět - rezervace místnosti
 
NIC 2C NIC 2C Předmět není vypsán
F7KMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
Zuzana Hubinková 
česky KZ 2 8P+4S Předmět není vypsán
F7PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
Zuzana Hubinková 
česky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7AMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
 
anglicky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7AMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I.
Věra Adámková, Miroslav Barták 
anglicky ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7AMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
anglicky Z,ZK 4 2P Předmět není vypsán
17PBTVBI Virtuální bio-instrumentace
 
česky KZ 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBVBI Virtuální bioinstrumentace česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7ABBVBI Virtuální bioinstrumentace anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBVBI Virtuální bioinstrumentace česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBVBI Virtuální bioinstrumentace anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7DIVMS Vnořené a mobilní systémy ve zdravotnictví
Alena Galajdová, Patrik Kutílek, Dušan Šimšík 
česky Předmět je vypsán
F7ADIVMS Vnořené a mobilní systémy ve zdravotnictví
Alena Galajdová, Patrik Kutílek 
anglicky Předmět je vypsán
F7PMCVSMA Vybrané statistické metody česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
F7PMCVSM Vybrané statistické metody česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk česky Z,ZK 3 2P + 1C Předmět je vypsán
17AVARP1 Výzkumný projekt I. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVARP2 Výzkumný projekt II. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVARP3 Výzkumný projekt III. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17PBZZL Zdravotnická legislativa
 
česky Z,ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBFZLN Zdravotnická legislativa česky Z,ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy česky Z,ZK 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 3 1P+1S Předmět není vypsán
17KBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 3 4P+8S Předmět není vypsán
17PBOZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy anglicky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17BZZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBZZT Zdravotnická technika česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7AMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru anglicky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7KMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru česky ZK 3 8P Předmět je vypsán
F7PMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7KMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět je vypsán
F7AMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PBIZS Zobrazovací systémy
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
17KBIZS Zobrazovací systémy česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17ABBZS Zobrazovací systémy
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17PBBZS Zobrazovací systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
F7AMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie anglicky Z 3 1P+1L Předmět je vypsán
F7DIZAB Zpracování a analýza biosignálů česky Předmět je vypsán
F7ADIZAB Zpracování a analýza biosignálů anglicky Předmět je vypsán
17PBTZBS Zpracování biologických signálů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMSDP Zpracování diplomové práce česky Z 8 4XT Předmět je vypsán
F7KMSDP Zpracování diplomové práce česky Z 8 4XT Předmět je vypsán
F7AMSDP Zpracování diplomové práce anglicky Z 8 4XT Předmět je vypsán
17PBLZACH Základy analytické chemie
 
česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět není vypsán
F7PBLZACH Základy analytické chemie česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLZACHA Základy analytické chemie
 
česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět není vypsán
17BZAOT Základy anglické odborné terminologie
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17PBZZAOT Základy anglické odborné terminologie
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17PBZZEK Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17BZZER Základy ekonomiky a řízení ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBPZIT Základy informačních technologií
 
česky KZ 2 2P+1C Předmět není vypsán
F7PBPZIT Základy informačních technologií česky KZ 3 2P + 1C Předmět je vypsán
F7KBPZIT Základy informačních technologií česky KZ 3 10P + 4C Předmět je vypsán
17PBTZLT Základy lékařské přístrojové techniky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSZMS Základy modelování a simulace česky KZ 2 8P+4C Předmět je vypsán
F7PMSZMS Základy modelování a simulace česky KZ 2 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMSZMS Základy modelování a simulace anglicky KZ 2 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTPOD Základy podnikání v ČR a ochrana duševního vlastnictví
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
17VZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
F7PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBRZSI Základy statistiky a informatiky
 
česky Z,ZK 3 1P + 2C Předmět není vypsán
F7PBFZSI Základy statistiky a informatiky česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBZZSI Základy statistiky a informatiky česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky česky Z,ZK 2 1P+2C Předmět je vypsán
17PBZZSI Základy statistiky a informatiky
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
17BZZSI Základy statistiky a informatiky
 
česky KZ 2 1P+2C Předmět není vypsán
F7KMSZU Základy účetnictví česky KZ 2 8P+4S Předmět je vypsán
F7PMSZU Základy účetnictví česky KZ 2 2P+2S Předmět je vypsán
F7AMSZU Základy účetnictví
 
anglicky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
17AVAUBME Úvod do biomedicínského inženýrství anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17VUBME Úvod do biomedicínského inženýrství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AVCK2 Česká konverzace anglicky Z 2 2C Předmět je vypsán
17AVACC Čeština pro cizince - začátečníci anglicky KZ 3 4C KZ 3 4C Předmět je vypsán
17VCPSPL Čisté prostory a správné praxe pro léčivé přípravky moderní terapie
Jana Babulíková, Monika Beličková, Ľudovít Bielik, Josef Boštík, Jiří Hruboň, Petr Lesný, Martin Mayer, Pavel Otáhal, Robert Pytlík, Marie Vávrová, Lenka Žáková 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7DIZJB Číslicové zpracování jednorozměrných biosignálů česky Předmět je vypsán
F7ADIZJB Číslicové zpracování jednorozměrných biosignálů anglicky Předmět je vypsán
F7PMBCZS Číslicové zpracování signálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBCZS Číslicové zpracování signálů anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBROP Řízená odborná praxe anglicky Z 0 100XH Předmět je vypsán
F7PBBROP Řízená odborná praxe česky Z 2 80XH Předmět je vypsán
F7ABBROP Řízená odborná praxe anglicky Z 2 80XH Předmět je vypsán
17PBBROP Řízená odborná praxe česky Z 0 100XH Předmět je vypsán
F7KMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví česky Z,ZK 5 12P+8S Předmět je vypsán
F7PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7AMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Alena Plášková 
anglicky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7AMSRLZ Řízení lidských zdrojů anglicky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
F7KMSRLZ Řízení lidských zdrojů česky Z,ZK 3 4P+4S Předmět je vypsán
F7PMSRLZ Řízení lidských zdrojů česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
F7AMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
Miroslav Barták, Vojtěch Lončák 
anglicky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví česky KZ 5 8P+8S Předmět je vypsán
F7PMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
Martina Caithamlová, Jindřich Nový 
česky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra17110.html