Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody a prostředky umělé plicní ventilace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBMUPV ZK 5 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá studiem efektů umělé plicní ventilace, a to zejména z hlediska adversních účinků na respirační soustavu. Jsou definovány protektivní a nekonvenční režimy umělé plicní ventilace. Detailně jsou studovány vysokofrekvenční ventilace (oscilační, trysková, mimotělní oscilace), tracheální insuflace plynu, intratracheální ventilace, kapalinová ventilace (úplná, částečná), mimotělní oxygenace ECMO, mimotělní plicní podpora a další techniky.

Požadavky:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.Fyziologie dýchání, anatomie respirační soustavy.

2.Mechanické parametry respirační soustavy, modelování respirační soustavy.

3.Respirační selhání, ARDS a ALI. Změna mechanických parametrů respirační soustavy.

4.Umělá plicní ventilace a její adversní účinky. Protektivní ventilace. Nekonvenční umělá plicní ventilace.

5.Vysokofrekvenční ventilace ? princip, charakteristika, způsoby a modelování výměny plynů, řízení vysokofrekvenční ventilace, monitorování ventilace.

6.Vysokofrekvenční ventilace ? modelování intrapulmonálních poměrů.

7.Výpočty při umělé plicní ventilaci a v respirační péči.

8.Techniky vysokofrekvenční ventilace ? technické zajištění oscilační vysokofrekvenční ventilace (HFOV).

9.Techniky vysokofrekvenční ventilace ? technické zajištění tryskové vysokofrekvenční ventilace (HFJV).

10.Tracheální ventilace ? TGI, ITPV, technické zajištění metod, generátory průtoku, monitorování a řízení.

11.Měření parametrů ventilace. Snímače průtoku plynu a jejich charakteristiky.

12.Monitorování regionální ventilace a diagnostika plic, využití UZV, CT, MRI a EIT.

13.Mimotělní ventilace ? mimotělní membránová oxygenace ECMO, mimotělní plicní podpora ECLS.

14.Další techniky nekonvenční umělé plicní ventilace (částečná a úplná kapalinová ventilace, použití HeliOxu, permisivní hyperkapmnie, normokapnická hyperventilace apod.).

Osnova cvičení:

---

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Dostál P.: Základy umělé plicní ventilace. 3. vydání. Computer Press, 2014, ISBN 978-80-7345-397-8.

[2] Pachl, J., Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. 1. dotisk, Praha: Karolinum, 2005. 376 s. ISBN-10: 80-246-0479-5.

[3] Lumb A.: Nunn's Applied Respiratory Physiology. Elsevier, 2016, 568 s. ISBN 9780702062957, ISBN 9780702062940.

[4] Strnadová V., Svobodník A., Křepelka F.: Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků. 1. vyd., Praha, Grada, 2007. 150 s. ISBN 978-80-247-1917-7.

[5] Hnadl, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. 4. vydání. IPVZ, Brno, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1652806.html