Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Operační výzkum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIOV ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Martin Dobiáš
Přednášející:
Martin Dobiáš
Cvičící:
Martin Dobiáš
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje na metody operačního výzkumu a lineárního programování, které je součástí operačního výzkumu. Studenti si rozšíří znalosti v oblastech kvantitativních metod pro manažerské rozhodování v praxi, podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů, lineárního programování včetně celočíselných modelů, síťové analýza (CPM, PERT, zdroje, náklady) a její využití pro řízení projektů. Dále bude předmět zaměřen na rozhodovací úlohy, racionalitu v rozhodování, rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku. Modely řízení zásob, markovské procesy a teorie hromadné obsluhy.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Lineární programování - předpoklady, grafické řešení, simplexová metoda

2.Dualita v lineárním programování, celočíselné lineární modely

3.Řízení projektů - síťová analýza (metody CPM, PERT)

4.Řízení projektů – analýza zdrojů a nákladů

5.Rozhodovací procesy - klasifikace, formalizace rozhodovacího procesu. Respektování rizika.

6.Vícekriteriální rozhodování - váhy kritérií, hodnocení alternativ

7.Metody vícekriteriálního rozhodování

8.Hodnocení variant a zásady aplikace optimalizačních modelů v praxi

9.Markovské procesy a teorie hromadné obsluhy

10.Modely řízení zásob

Osnova cvičení:

Cvičení:

1.blok 1.+2. cvičení – Lineární programování – praktické příklady

2.blok 3.+4. Cvičení – Rozhodovací procesy a jejich praktické aplikace – klasifikace, vícektriteriální rozhodování, optimalizační modely

Cíle studia:

Předmět se zaměřuje na metody operačního výzkumu a lineárního programování, které je součástí operačního výzkumu. Studenti si rozšíří znalosti v oblastech kvantitativních metod pro manažerské rozhodování v praxi, podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů, lineárního programování včetně celočíselných modelů, síťové analýza (CPM, PERT, zdroje, náklady) a její využití pro řízení projektů. Dále bude předmět zaměřen na rozhodovací úlohy, racionalitu v rozhodování, rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku. Modely řízení zásob, markovské procesy a teorie hromadné obsluhy.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Jablonský, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3.

[2] Cottle, Richard W. a Mukund N Thapa. Linear and Nonlinear Optimization. 1. New York: Springer-Verlag, 2017. ISBN 978-1-4939-7055-1.

Doporučená:

[1] Choi, Tsan-Ming. Optimization and control for systems in the big-data era: theory and applications. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2017. ISBN 978-3-319-53516-6.

[2] Masri, Hatem. Financial decision aid using multiple criteria: recent models and applications. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-68875-6.

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5878406.html