Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biosystém člověka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBBIOC ZK 5 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Funkční organizace živých organizmů.

Základní koncepty systémového přístupu k lidskému organismu.

Integrované funkce a důležitost systémů skýtajících uplatnění pro biomedicínské techniky a inženýry.

Přehled experimentálních a vyšetřovacích metod užívaných ve fyziologii a medicíně.

Příklady aplikace moderních technologií v medicíně.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5 může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1) Funkční organizace živých organizmů. Základní koncepty systémového přístupu k lidskému organismu. Struktura a základní funkce buňky.

2) Termodynamika živých systémů, principy a klasifikace biologických transportů.

3) Energetika: vznik a užití chemické, mechanické, elektrické a tepelné energie.

4) Funkční hierarchie živých organismů, principy homeostázy a adaptace.

5-6) Dýchací a oběhový systém.

7-8) Vylučovací systém

9) Trávicí systém

10) Nervový a pohybový systém.

11) Integrované funkce a důležitost systémů skýtajících uplatnění pro biomedicínské techniky a inženýry.

12)Přehled experimentálních a vyšetřovacích metod užívaných ve fyziologii a medicíně.

13?14) Příklady aplikace moderních technologií v medicíně.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat solidní přehled o integraci funkčních systémů s uplatněním pro techologický vývoj.

Seznámit se s principy vyšetřovacích metod užívaných ve fyziologii a medicíně.

Být schopen hledat otevřené problémy a navrhnout jejich řešení.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] W. Boron, E.L. Boulpaep Textbook of Medical Physiology, 2nd edition, Elsevier 2009.

Doporučená:

[2] S. Silbernagl, A. Despopoulos : Atlas fyziologie člověka.

[3] A.C. Guyton & J.E. Hall Textbook of Medical Physiology, 11th edition, Elsevier 2006.

Další studijní pomůcky:

P. Kučera, pdf podklady poskytnuté předem.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1345406.html