Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační technologie ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSITZ KZ 2 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Efektivní provoz současných zdravotnických zařízení není možný bez vysokého stupně integrace informačních technologií a v budoucnu se bude jejich význam ještě zvyšovat. To klade vysoké nároky na všechny zaměstnance, kteří musí zajistit provoz zdravotnických informačních systémů a dalších databázových aplikací, ale i pokročilým způsobem zpracovat obrovská množství dat, které tyto systémy produkují, pomocí běžných kancelářských aplikací. Předmět seznamuje studenty se základními i pokročilými pojmy a principy z oblastí informačních technologií a pokročilým využitím výpočetní techniky pro uchovávání, analýzu a prezentaci dat. Studenti se rovněž seznámí s architekturou počítačů a sítí, strukturou relačních databází, typy dat a jejich ukládáním a osvojí si rovněž základy informační

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 2 absence)

2. Zisk min. 50 ze 100 bodů z komplexního systému hodnocení:

a) max. 40 bodů - průběžný test

b) max. 50 bodů - povinný závěrečný test (požadována min. 50% úspěšnost)

c) max. 10 bodů - aktivní účast na seminářích

Podmínkou pro úspěšné absolvování testu je dosažení 50 % správných odpovědí. Plněním dílčích úkolů z přednášek nebo seminářů může student získat 10 bodů. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů.

Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvodní informace o předmětu. Základní pojmy z oblasti informačních technologií. Historický vývoj počítačů

•Architektura počítačů. Periferie. Rozhraní člověk – počítač. Operační systémy, souborové systémy.

•Datové typy a standardy. Typy souborů. Práce s daty pomocí kancelářských aplikací. Základy práce s programem Word.

•Kontrola pravopisu a použití vlastních slovníků ve Wordu, práce se styly a šablonami. Týmová spolupráce. Práce s bibliografickými citacemi.

•Základy práce s programem Excel. Absolutní a relativní adresy ve vzorcích a jejich použití. Složené funkce, grafy.

•Kontingenční tabulky v Excelu, optimalizační a databázové funkce. Prezentace a publikování dat. Tvorba prezentací v PowerPointu, ergonomie prezentací a softwaru.

•Databáze, základní databázové objekty a jejich funkce. Databázové modely.

•Dotazy, formuláře a sestavy v databázích.

•Základy síťové komunikace. Model OSI, TCP/IP. Internet. Služby v Internetu. Distribuovaná řešení, informační systémy. Způsoby ukládání dat. Archivace a využití redundance při ukládání dat.

•Bezpečnost v informatice, ochrana osobních dat. Legální software. Import/export dat mezi databázovými systémy a dalšími aplikacemi. Shrnutí probírané látky.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Úvod do předmětu, podmínky zápočtu. HW komponenty, diagnostika, základní úpravy. Manipulace se soubory.

•Kancelářský software: Word. Úprava textu, speciální znaky, vkládání obrázků a dalších objektů. Kontrola pravopisu, dělení slov a slovníky ve Wordu.

•Formátování znaků, odstavců, odrážky, číslované seznamy, použití tabulátorů. Formátování pomocí stylů, jejich úprava a vytváření. Šablony dokumentů.

•Hierarchické nadpisy, obsahy, seznamy, literatura. Citace ve Wordu, citační manažery

•Kancelářský software: Excel. Vkládání textu, čísel, vzorců. Absolutní a relativní adresy.

•Složitější vzorce, funkce, grafy. Kontingenční tabulky. Vlastní funkce, makra.

•Optimalizace. Import (ne)strukturovaných dat. Kancelářský software: Power Point.

•Relační databáze. Tabulky a další objekty v Accessu.

•Tvorba dotazů v databázích. SQL.

•Export/import dat, rekapitulace Access, Excel, Word, závěrečný test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0.

[2].ŠPUNDA, Miloslav a Jaroslav DUŠEK. Zdravotnická informatika. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1378-9.

[3].BARILLA, Jiří. Microsoft Office 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3222-7.

[4].PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5691-2.

[5].GCF LearnFree.org: Tutorial: Word 2013, https://www.gcflearnfree.org/word2013/ (staženo 22.9.2017).

[6].GCF LearnFree.org: Tutorial: Excel 2013, https://www.gcflearnfree.org/excel2013/ (staženo 22.9.2017).

[7].GCF LearnFree.org: Tutorial: Access 2013, https://www.gcflearnfree.org/access2013/ (staženo 22.9.2017).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5820906.html