Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Individuální praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1IP Z 2 80XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KMS1IP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KMS1OP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Individuální praxe navazuje na předmět Odborná praxe. Student, který již absolvoval předmět Odborná praxe, má zde možnost profilace ve vybraném zdravotnickém zařízení. Individuální praxe je nedílnou součástí kvalitní a kvalifikované přípravy pro výkon budoucího povolání. V průběhu praxe získává student možnost procvičení teoretických znalostí formou samostatné práce pod vedením odborného pracovníka.

Individuální praxe je formou výuky, kdy jsou studenti na základě dohody a písemného doporučení fakulty rozmísťováni na jednotlivá pracoviště ve zdravotnických zařízeních, případně ve výrobních či servisních organizacích v oblasti zdravotnických prostředků. Studenti zde na základě stanoveného plánu získávají hlubší praktické dovednosti a pracují samostatně pod dohledem určeného pracovníka.

Praxe na vybraných pracovištích musí být na vysoké profesní úrovni.

V průběhu individuální praxe jsou dodržovány veškeré hygienické, bezpečnostní a jiné předpisy, dané pro konkrétní pracoviště. Studenti jsou seznámeni s provozním řádem pracoviště.

Praxe je kontrolována a vyhodnocována jejím garantem.

Praxe studentů studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví jsou zaměřeny především na oblast legislativní, oblast kontroly a řízení kvality, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám, oblast výběrových řízení, přípravu a realizaci nákupů zdravotnické techniky, práci s informačními systémy, fungování interního auditu, oblast materiálně-technického zásobování, personalistiku, vedení evidence, statistické vykazování, plánování, koordinování procesů a další činnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7794406.html