Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k diplomové práci II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSSDP2 Z 2 1S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMSSDP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMSSDP1
Podmínkou zápisu na předmět F7PMSSDP2 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět F7PMSDP
Zápis předmětu F7PMSSDP2 musí předcházet zapisu předmětu F7PMSDP v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Gleb Donin
Přednášející:
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vladimír Rogalewicz
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečné práce FBMI ČVUT, které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho znalosti z předcházejících fází studia.

Seminář k diplomové práci 2 navazuje na výstupy z předmětů Seminář k diplomové práci 1 a Ročníkový projekt. Cílem semináře je naučit studenty zpracovat výsledky a diskuzi a dovést tak diplomovou práci ke zdárnému konci. Náplní semináře jsou prezentace postupu, zpracování a průběžných výsledků diplomové práce studentů a jejich průběžná kontrola a diskuze. Student je taktéž připravován na závěrečnou obhajobu své diplomové práce.

Požadavky:

Splnění dvou prezentací. Odevzdání 2 posudků. Odevzdání kapitol výsledky a diskuze.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

[2].KAPOUNOVÁ J., KAPOUN P.: Bakalářská a diplomová práce – od zadání po obhajobu. Praha. Grada 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

[3].GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6

[4].ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-40-7.

[5].KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.

[6].HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2423-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-420
Donin G.
Gajdoš O.

12:00–13:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-420
Donin G.
Gajdoš O.

16:00–17:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5820406.html