Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biochemické a fyzikální metody v medicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIBFM ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Roman Matějka
Přednášející:
Roman Matějka
Cvičící:
Roman Matějka, Jana Matějková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Postupy v oblasti fyzikálně chemické procesů na úrovni buněk, tkání, resp. pletiv, orgánů a orgánových soustav i celých organismů. Fyzikálně chemická odolnost buněk, tkání a dalších složek organizmu. Odezva organizmu na funčkní změny v transportu. Fuknčí metody detekce procesů a jejich využití v klinické praxi.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Živočišná buňka, intra a extracelulární poměry, buněčný metabolismus, buněčné dělení

2.Buněčná apoptóza a nekróza, indukce apoptózy a signálování v rámci tkání

3.Iontová rovnováha, transportní kanály, impedanční vlastnosti buněk a tkání, metody voltage-clamp, patch-clamp

4.Transport a výměna látek a plynů v organismu

5.Nádorové buňky a funkční změny tkáně

6.Extracelularní hmota, stavební proteiny tkání a orgánů

7.Fuknční skupiny tkání a jejich morfologie

8.Imunofluorescenční a imunohistologické značení proteinů a využítí v klinické praxi

9.Analytické metody ELISA, PCR – jejich použití v laboratorní a klinické praxi

10.Analytické metody SDS-PAGE, Western-Blot – jejich použití v laboratorní a klinické praxi

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (bloková forma výuky po 4 vyučovacích hodinách):

1.Hemolýza krve, osmotická rezistence erytrocytů a stanovení osmolarity, buněčná viabilita, indukce apoptózy u buněčné kultury

2.Impedanční vlastnoti tkáně a buněčné kultury, voltage clamp a elektrofyziologické vlastnosti tkáně, membránový transport látek, transportní kanály.

Cíle studia:

Postupy v oblasti fyzikálně chemické procesů na úrovni buněk, tkání, resp. pletiv, orgánů a orgánových soustav i celých organismů. Fyzikálně chemická odolnost buněk, tkání a dalších složek organizmu. Odezva organizmu na funčkní změny v transportu. Fuknčí metody detekce procesů a jejich využití v klinické praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W. Boron, E.L. Boulpaep Textbook of Medical Physiology, 2nd edition, Elsevier 2009.

[2] S. Silbernagl, A. Despopoulos : Atlas fyziologie člověka.

[3] A.C. Guyton ; J.E. Hall Textbook of Medical Physiology, 11th edition, Elsevier 2006.

Doporučená literatura:

[1] Lanza, R., Langer, R., Vacanti, J., Principles of Tissue Engineering, ed. 3rd Edition , Elsevier Academic Press, 2007, ISBN 978-0123706157

[2] Joseph D Bronzino, The Biomedical Engineering Handbook, ed. First edition, Boca Raton : CRC Press, 2000, ISBN 0-8493-0461-X

Poznámka:

Modul A

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5868306.html