Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační zdroje ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1IZZ KZ 3 4P+8S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Povinná účast na seminářích, povoleny jsou maximálně dvě absence v průběhu semestru. Předmět je ukončený klasifikovaným zápočtem. Hodnocení bude na základě dvou písemných testů: 1. testu v průběhu semestru (40 bodů); 2. testu na konci semestru (60 bodů). Testy budou mít teoretickou část (není povoleno využití počítače, literatury a poznámek) a praktickou část (povoleno využití jakýchkoliv prostředků pro řešení úkolů). Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Úvod a přístupy k vyhledávání informací.

•České a zahraniční statistické informační zdroje.

•Informační zdroje ÚZIS.

•České zdravotnické číselníky.

•Statistické databázi Eurostat, OECD, WHO.

•Národní zdravotnický informační systém a zdravotnické registry.

•Informační zdroje o zdravotnických prostředcích.

Osnova cvičení:

•Základní způsoby vyhledávaní informace.

•Vyhledávaní v Pubmed.

•Vyhledávání přes bránu EIZ.

•Vyhledávání v ostatních informačních zdrojích.

•Informační zdroje ÚZISu.

•Veřejné zakázky.

•Zdravotnické registry.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. Podnikání a management. ISBN 978-808-5860-221.

[2] KlasifiKon 2017: klinické klasifikační a terminologické systémy v českém zdravotnictví: 7.-8. listopadu 2017, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2017. 45 stran. Dostupné z: https://www.uzis.cz/res/file/akce/20171107-klasifikon/klasifikon2017konferencni_materialy.pdf

[3] FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. [Brno]: Centrum NAKLIV, KISK FF MU, 2012. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/23/37/07/elektronicke-informacni-zdroje.pdf

Doporučená literatura

[4] ROBINSON, Lyn. Understanding healthcare information. London: Facet, 2010. ISBN 18-560-4662-1.

[5] WAGER, Karen A., Frances Wickham LEE a John P. GLASER. Health care information systems: a practical approach for health care management. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2013. ISBN 978-1-118-17353-4.

[6] HEWSON, Claire, Carl M. VOGEL a Dianna LAURENT. Internet research methods. Second edition. Los Angeles: SAGE, [2016]. ISBN 978-1-4462-0855-7.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7793206.html