Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokroky v biomedicínském inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBPBI ZK 5 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kurz se skládá z 10 samostatných přednášek. V každé z nich jiný učitel ? výzkumník FBMI uvede studenty do své specializace. Studenti tak získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci biomedicínského inženýrství, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI. Témata přednášek pokrývají základní dělení biomedicínského inženýrství na sedm hlavních oblastí. Dělení na sedm oblastí se odráží rovněž v koncepci okruhů Státní doktorské zkoušky v programu BMKT. Předmět Pokroky v biomedicínském inženýrství tak vytváří základ pro přípravu doktorandů ke státní doktorské zkoušce. Zároveň předmět obsahuje nejnovější informace; proto se konkrétní témata přednášek každoročně obměňují.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5 může být nahrazena řízeným samostudiem s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

8.10.Rozvoj biomedicínského inženýrstvíprof. Kneppo

15.10.Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapiidoc. Vrba

22.10.Biomechanika pletence ramenního kloubu a využití IMU senzorůprof. Daniel

29.10.Chytré nanostruktury pro biomedicínské aplikaceprof. Fojtík

5.11.HTA – hodnocení zdravotnických technologiídoc. RogalewiczB-137

12.11.Nové požadavky na výzkumné studie a publikace zahrnující klinický výzkumprof. Roubík

19.11.Optické metody pro diagnostiku v medicíněprof. Nesládek

26.11.Funkční zobrazování mozkové aktivityprof. Kučera

3.12.Aplikace laserových tenkých vrstev v lékařství na FBMI ČVUTprof. Jelínek

10.12.Možnosti využití mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnosticedoc. Tyšler

17.12.Využití biotelemetrických systémů v medicínědr. Smrčka

7.1.2019Elektromagnetické záření a jeho využití v medicíněprof. Rosina

14.1.Trendy v zobrazování magnetickou rezonancídoc. Rožánek

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Témata přednášek pokrývají základní dělení biomedicínského inženýrství na sedm hlavních oblastí. Dělení na sedm oblastí se odráží rovněž v koncepci okruhů Státní doktorské zkoušky v programu BMKT. Předmět Pokroky v biomedicínském inženýrství tak vytváří základ pro přípravu doktorandů ke státní doktorské zkoušce.

Studijní materiály:

Povinná:

BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Biomedical engineering fundamentals. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2518-1.

BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Medical devices and human engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2525-9.

BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON, ed. Biomedical signals, imaging, and informatics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2527-3.

BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Molecular, cellular, and tissue engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2530-3.

Doporučená:

Převážně impaktované odborné články ? bude stanoveno na jednotlivých přednáškách.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24923105.html