Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hodnocení zdravotnických technologií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSHZT Z,ZK 4 2P+2S česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PMSHZT je podmínkou pro zápis na předmět F7PMSEAZ.
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vladimír Rogalewicz, Jan Žigmond
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Barbora Mašková, Jan Žigmond
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Náplň přednášek a cvičení se řídí harmonogramem

Přednášky a cvičení budou k dispozici na stránkách předmětu a Moodle

Výsledky cvičení pro kontrolu správnosti budou k dispozici na Moodle

Studenti odevzdávají vypracovaná cvičení prostřednictvím Moodle k evidenci docházky (1 týden na vypracování)

Udělení zápočtu za odevzdané úkoly (cvičení) prostřednictvím Moodle

Zkouška bude probíhat jako ústní zkouška podle epidemiologické situace osobně v KOKOSu nebo přes MS TEAMS. Podmínkou je získat předem zápočet.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

•Úvod do HTA: Úloha HTA, historický přehled. Definice HTA: vymezení HTA, základní zaměření HTA, perspektiva pohledu studie HTA. Co všechno HTA hodnotí. Využití HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad ze zdravotního pojištění. Využití HTA pro strategické rozhodování v nemocnicích. Oddělení hodnocení od rozhodování.

•Evidence based medicine. Kvalita zdrojů informací v EBM. Literární rešerše: technika literárních rešerší, databáze publikací a vědeckých výsledků, Cochrane Institute. Meta-analýza a její techniky. Zdroje dat: mezinárodní databáze, ÚZIS, retrospektivní data od poskytovatelů a plátců péče.

•Outcomes v oblasti HTA: jak je získat, jak je zpracovat, jak s nimi počítat. Typy, které se dají v rámci HTA použít.

•Multikriteriální metody pro stanovení outcomes. Měření kvality života: QALY, DALY, LYG, způsob měření kvality života, generické dotazníky, specifické dotazníky, time trade-off, standard gamble.

•Náklady a zdroje dat o nákladech: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady. Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady.

•Nákladové analýzy: CMA, CEA, CUA, ICER, CBA, CIA, CCA. Ekonomicko-teoretické základy nákladových analýz. Modelování v HTA. Analýzy citlivosti.

•Core model. Model NICE. HTA pro léčivé prostředky.

•Využití studií HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Zavedení nové technologie do úhrad zdravotního pojištění. Disinvestment. Analýza dopadů na rozpočet (BIA). Willingness to pay - ochota platit. Prahové hodnoty a jejich zavedení. Individuální hranice ochoty platit

•HTA pro zdravotnické přístroje. Vhodné analýzy, proces hodnocení. HB-HTA: Využití HTA na úrovni nemocnic.

•Organizace a spolupráce v oblasti HTA: Organizace HTA na národní úrovni, přenos výsledků HTA mezi národními zdravotními systémy. Mezinárodní organizace. Etika HTA.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty.

•Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty - pokračování.

•Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty – pokračováníí

•Outcomes - klinické outcomes.

•Outcomes - hodnotové inženýrství.

•Outcomes - multikriteriální rozhodování.

•Outcomes - QALY. Zpracování dotazníkových šetření.

•Náklady: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady.

•Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady - praktické příklady.

•CEA a ICER - praktické příklady.

•CEA a ICER - praktické příklady pokračování.

•CBA - praktické příklady.

•CMA, CUA - praktické příklady.

•Hodnocení u zdravotnických prostředků - praktické příklady.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní

Goodmann, C.S.: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin Group, Virginia, 2014. Dostupné z https://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf

Garrido, M.V., Kristensen, F.B., Nielsen, C.P., Busse, R.: Health Technology Assessment and Health Policy-Making in Europe. Current status, challenges and potential. WHO, 2008. ISBN 978-92-890-4293-2. Dostupné z: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/90426/E91922.pdf

ČFES: Doporučené postupy pro zdravotně ekonomická hodnocení v ČR. Česká společnost pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií, Praha, 2020. Dostupné z: https://farmakoekonomika.cz/wp-content/uploads/2020/06/GUIDELINES_CFES_kv%C4%9Bten-2020.pdf

Doporučená

Broulíková, H.M.: Ekonomické hodnocení ve zdravotnictví: Zaměřeno na duševní zdraví. NUDZ, Klecany, 2020, ISBN 978-80-87142-38-7. Dostupné z: http://merrps.cz/domains/merrps.cz/wp-content/uploads/2020/04/Monografie_ekonomicke-hodnoceni_final-1.pdf (k přednáškám 4-7)

Sampietro-Colom, L, et al.: The AdHopHTA handbook: a handbook of hospital‑based Health Technology Assessment (HB-HTA); The AdHopHTA Project; 2015. Dostupné z: http://www.adhophta.eu/handbook (k 10. přednášce)

Rogalewicz, V. Clinical and Economic Assessment of Medical Devices. Interní zpráva. FBMI ČVUT, Kladno, 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.36400.81923. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/330397484_Clinical_and_economic_assessment_of_medical_devices (pouze vybraná témata)

EUnetHTA Joint Action 2, Work Package 8. HTA Core Model ® version 3.0 (Pdf); 2016. Dostupné z: http://www.htacoremodel.info/BrowseModel.aspx (k 8. přednášce)

Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. 5. vydání. Portál, Praha, 2015, 978-80-262-0981-2. (ke 2. přednášce)

Rogalewicz, V., et al.: HTA in the Czech Republic: Still Behind. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019, pp. 101-105. IFMBE Proceedings vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/325360481_HTA_in_the_Czech_Republic_Still_Behind

Studijní opora

Rogalewicz, V., Juřičková, I.: Hodnocení zdravotnických technologií. Studijní opora. FBMI ČVUT, Kladno, 2014. Dostupné z: https://predmety.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/predmet/3803/metodicka_prirucka/F7PMSHZT_20200210_134724_742cef8abc08ff49b3aec838d31f50fa.pdf (pouze metodický návod ke studiu, jednotlivá témata nejsou popsaná dostatečně podrobně vzhledem k požadavkům předmětu)

Další zdroje

https://czechhta.cz/

http://www.iheta.org/

https://eunethta.eu/

https://www.ispor.org/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-220
Gajdoš O.
Donin G.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-220
Rogalewicz V.
Žigmond J.

10:00–11:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
Čt
místnost KL:B-433
Gajdoš O.
Mašková B.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. KI a MZT
místnost KL:B-433
Gajdoš O.
Mašková B.

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. KI a MZT

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5816406.html