Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Česká konverzace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AVCK2 Z 2 2C anglicky
Garant předmětu:
Eva Motyčková, Hana Rogalewiczová
Přednášející:
Eva Motyčková, Vladimír Rogalewicz
Cvičící:
Eva Motyčková, Vladimír Rogalewicz, Hana Rogalewiczová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Pokračování výuky českého jazyka pro cizince ze ZS.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: účast na cvičeních (2 absence), úspěšný písemný test (minimálně 60%)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Lekce 3, Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N

2. Posesivní zájmeno svůj, akuzativ osobních zájmen

3. Nominativ a akuzativ Mi, F a N

4. Posesivní zájmeno svůj, akuzativ osobních zájmen

5. Lekce 4 Akuzativ pl Ma, kde ? kam?

6. Neurčitá a záporná zájmena a adverbia

7. Adverbia ještě/ ještě ne, už/ už ne

8. Akuzativ pl. Ma

9. Neurčitá a záporná zájmena a adverbia

10. Lekce 5 Modální slovesa

11. Vokativ, adverbia míry

12. Opakování

13. Test

14. Zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

Czech Step by Step

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2592806.html