Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výzkumný projekt II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AVARP2 KZ 10 8D+2S anglicky
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Petr Kudrna
Cvičící:
Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Simulační / implementační studie

Výstupy (psaný text a prezentace s použitím požadovaných šablon, anglicky): úplný popis modelu, popis simulačních kroků a optimalizací a / nebo návrh elektrických obvodů a dalších komponent (fantomy), návrh desek tištěných spojů, *. stl soubor pro 3D tisk a / nebo implementace SW

Zápis předmětu a omezení: Nejsou požadovány žádné předchozí specifikované znalosti a tento předmět si mohou studenti zapsat pouze v rámci výměnného programu Erasmus +.

Formální administrativní požadavky: Je vyžadováno formální přiřazení vybraného tématu v angličtině a schválení v systému PROJECTS.

Požadavky:

Výstupy (psaný text a prezentace s použitím požadovaných šablon, anglicky): úplný popis modelu, popis simulačních kroků a optimalizací a / nebo návrh elektrických obvodů a dalších komponent (fantomy), návrh desek tištěných spojů, *. stl soubor pro 3D tisk a / nebo implementace SW

Formální administrativní požadavky: Je vyžadováno formální přiřazení vybraného tématu v angličtině a schválení v systému PROJECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Simulační / implementační studie

- úvod, souvislosti,

- úplný popis modelu,

- popis simulačních kroků a optimalizací,

- návrh elektrických obvodů,

- návrh dalších komponent (fantomy),

- návrh desek tištěných spojů,

- vytvoření souboru * .stl pro 3D tisk,

- implementace SW.

Cíle studia:

Porozumění procesu simulace a modelování a / nebo implementační studie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ZEIGER, Mimi. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2000. ISBN 978-0-07-134544-6.

[2] GUSTAVII, Björn. How to write and illustrate a scientific paper. New York: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781316660492.

[3] SAN CRISTÓBAL MATEO, José Ramón. Management science, operations research and project management. Farnham: Gower, 2015. ISBN 978-1-4724-2643-7.

[4] Handbook on project management and scheduling. Editor Christoph SCHWINDT, editor Jürgen ZIMMERMANN. Cham: Springer, 2015. International handbooks on information systems. ISBN 978-3-319-05914-3.

Doporučená literatura:

[1] DAY, Robert A. a Barbara. GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Santa Barbara, Calif.: Greenwood, 2011. ISBN 978-0313391972.

[2] KARSH, Ellen a Arlen Sue FOX. The only grant-writing book you'll ever need. 3rd ed., rev. updated. New York: Basic Books, 2009. ISBN 978-0-465-01869-7.

[3] TREMORE, Judy a Nancy Burke SMITH. Grant writing: a complete resource for proposal writers. Avon: Adams Media, c2009. Only writing series you'll ever need. ISBN 978-1-59869-869-5.

[4] SMITH, Nancy Burke a Judy TREMORE. The everything grant writing book: create the perfect proposal to raise the funds you need. 2nd ed. Avon: Adams Media, c2008. ISBN 978-1-59869-633-2.

[5] SMITH, Nancy Burke a E. Gabriel WORKS. The complete book of grant writing: learn to write grants like a professional. Naperville: Sourcebooks, 2006. ISBN 978-1-4022-0667-2.

Oblast modelování a simulace

Povinná literatura:

[1]MEURS, Willem van. Modeling and simulation in biomedical engineering: applications in cardiorespiratory physiology. New York: McGraw - Hill, c2011. ISBN 978-0-07-171445-7.

[2]KANA, Michel. Tutorial for modeling and simulation of biological processes. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04491-9.

[3]Computer Simulations in Science and Engineering: Concepts - Practices - Perspectives / [online]. Cham: Springer International Publishing, 2018. The Frontiers Collection [cit. 2019-06-17]. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-319-90882-3 ISBN 978-3-319-90882-3.

Doporučená literatura:

[1] HOPPENSTEADT, Frank C. a Charles S. PESKIN. Modeling and simulation in medicine and the life sciences. 2. ed. New York,: Springer, 2002. ISBN 0387950729.

[2] MURRAY, J. D. Mathematical biology. Vol. 1. 3rd ed. New York: Springer, c2002. ISBN 0-387-95223-3.

[3] MURRAY, J. D. Mathematical biology. Vol. 2. 3rd ed. New York: Springer, c2002. ISBN 0-387-95228-4.

Oblast návrhu a konstrukce zdravotnických přístrojů

Povinná literatura:

[1] NORTHROP, Robert B. Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation. Second edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2012. Biomedical engineering series (Boca Raton, Fla.). ISBN 9781439867433.

[2] PRUTCHI, David a Michael NORRIS. Design and development of medical electronic instrumentation: a practical perspective of the design, construction, and test of medical devices. Hoboken: Wiley, c2005. ISBN 0-471-67623-3.

[3] CRAM, Nicholas a Selby HOLDER. Basic electronic troubleshooting for biomedical technicians. Waco: TSTC, c2005. ISBN 0-9768503-0-3.

Doporučená literatura:

[1] FRIES, Richard C. Reliable design of medical devices. 3rd ed. Boca Raton: CRC, c2013. ISBN 978-1-4398-9491-0.

[2] DEMARCO, Carl T. Medical device design and regulation. Milwaukee: ASQ Quality Press, c2011. ISBN 9780873898164.

[3] VOGEL, David A. Medical device software verification, validation and compliance. Norwood: Artech House, c2011. ISBN 978-1-59693-422-1.

[4] WIKLUND, Michael E., Jonathan KENDLER a Allison Y. STROCHLIC. Usability testing of medical devices. Boca Raton: Taylor & Francis, c2011. ISBN 9781439811832.

Poznámka:

Úroveň BOZP je vyžadována jak na základní úrovni na ČVUT FBMI, tak i na úrovni laboratoří ČVUT FBMI (vybrané laboratoře)/Safety rules are required at the two levels, i.e. basic level at the whole CTU FBME and at the advanced level, i.e. specialized level within the selected laboratories

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KL:B-537
Kudrna P.
08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6103606.html