Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ADTAJ ZK 5 28S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studijního programu se specifiky akademické angličtiny po stránce sémantické, lexikální i syntaktické spolu s procvičováním daných dovedností a rozšiřováním odborné slovní zásoby.

Důraz je kladen na precizaci vyjadřovacích schopností jak písemných, tak ústních. Součástí kurzu je také problematika zpracování prezentací a odborných článků.

Požadavky:

Zkouška je písemná a ústní. Písemná část musí být splněna minimálně na 50 %. Ústní část spočívá v rozpravě na odborné téma. Dalšími požadavky v semestru jsou nejvýše 3 absence za semestr a přednesení prezentace na odborné téma ve výuce. V souladu s Řádem doktorského studia může být zkouška z předmětu nahrazena uznávaným certifikátem o absolvování zkoušky z anglického jazyka. Zkoušku z anglického jazyka může student nahradit sepsáním písemné studie k rozpravě o disertační práci a rozpravou nad ní v anglickém jazyce.

Kombinované formy studia:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction to academic English, key nouns, verbs

2. Key adjectives and adverbs

3. Facts, evidence and data

4. Time

5. Cause and effect

6. Talking about ideas

7. Reporting

8. Analysis of results

9. Talking about meaning

10. Research and study aims

11. Degrees of certainty

12. Classifying

13. Comparing

14. Contrasting

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

MC CARTHY Michael., O’DELL Felicity. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, ISBN 9780521689397.

Doporučená:

PORTER David.: Check your vocabulary for academic English. London: A&C Black,2007. ISBN-10: 0 7136 8285 X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7803006.html