Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k diplomové práci II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1SDP2 Z 4 8S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KMS1SDP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KMS1SDP1
Podmínkou zápisu na předmět F7KMS1SDP2 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět F7KMS1DP
Zápis předmětu F7KMS1SDP2 musí předcházet zapisu předmětu F7KMS1DP v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Stručná anotace předmětu

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečnou (diplomovou) práci, při které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti a také schopnost integrovat znalosti z předcházejících fází studia.

Seminář k diplomové práci 2 navazuje na výstupy z předmětů Seminář k diplomové práci 1 a Ročníkový projekt. Cílem semináře je naučit studenty zpracovat výsledky a diskuzi a dovést tak diplomovou práci ke zdárnému konci. Náplní semináře jsou prezentace postupu, zpracování a průběžných výsledků diplomové práce studentů a jejich průběžná kontrola a diskuze. Student je taktéž připravován na závěrečnou obhajobu své diplomové práce.

Požadavky:

Splnění dvou prezentací. Odevzdání 2 posudků studentů na závěrečnou (diplomovou) práci, při které prokáží samostatné analytické a tvůrčí schopnosti a také schopnost integrovat znalosti z předcházejících fází studia. Vypracování kapitol výsledky a diskuze diplomové práce; tyto odevzdané části musí organicky navazovat na teoretickou část práce a na popis metod a splňovat kvalitativní požadavky na diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je oficiální odevzdání dokončené diplomové práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]KAPOUNOVÁ J., KAPOUN P.: Bakalářská a diplomová práce – od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

[2]SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek: Genius Institut, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6.

[3]TICHÁ, Ludmila; CIVÍNOVÁ, Zdeňka; MORYSKOVÁ, Michaela; TRTÍKOVÁ, Ilona; a NĚMEČKOVÁ Lenka. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Ústřední knihovna ČVUT, 2016. [vid. 31.01.2022]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/files/VSKP/VSKP.pdf

Doporučená literatura

[4]ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges. Praktik (Leges), 2019. ISBN 978-80-7502-340-7.

[5]JULÁKOVÁ, Eva. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-935-8.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7795606.html