Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná matematika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBAM KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Ondřej Fišer, Jiří Hozman, Jakub Ráfl, Karel Roubík, Martin Rožánek
Cvičící:
Ondřej Fišer
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá praktickými aplikacemi matematiky a jejími ukázkami na příkladech z oblasti biomedicínského inženýrství.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních; omluvená neúčast na maximálně 2 cvičeních. Během semestru se píší celkem 2 testy, z nichž je možné získat celkem 100 bodů. Testy jsou založeny na otázkách a úlohách vycházejících z odpřednášených a procvičených témat. Účast na testech není povinná. V průběhu semestru lze na cvičení získat celkem 5 bonusových bodů za řešení domácích úloh. Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné získat nejméně 50 bodů. Hodnocení je založeno na stupnici ECTS.

Osnova přednášek:

1. Exponenciální děje - teorie a příklady.

2. Komplexní čísla - popis a výpočty s komplexními čísly, ortogonální a ortonormální funkce.

3. Děje a diferenciální rovnice 1. řádu.

4. Děje a diferenciální rovnice 2. řádu: Netlumené kmitání.

5. Děje a diferenciální rovnice 2. řádu: Tlumené kmitání.

6. Numerické řešení diferenciálních rovnic.

7. Popis a odezva lineárních systémů. Nelineární systémy a jejich linearizace.

8. Fourierova řada, Fourierova transformace, obrazy běžných signálů.

9. Integrální transformace, 2D Fourierova transformace z různých hledisek.

10. Konvoluční teorém - popis konvoluce a vztah k Fourierově transformaci, časová a frekvenční doména.

11. Vlnková transformace (wavelets). Hilbertova transformace, obálka signálu.

12. Stochastické procesy a signály, jejich popis. Bílý a barevný šum.

Osnova cvičení:

1. Exponenciální děje. Komplexní čísla.

2. Děje a diferenciální rovnice 1. řádu. Děje a diferenciální rovnice 2. řádu.

3. Popis a odezva lineárních systémů.

4. Konvoluce. Konvoluční teorém. Detekce hran v medicínském obrazu.

5. Fourierova transformace, ukázka na příkladech.

6. Hilbertova transformace, obálka signálu, korelační funkce, autokorelační funkce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

ASMAR, Nakhlé H. a Loukas. GRAFAKOS. Complex Analysis with Applications [online]. Cham: Springer International Publishing, 2018. Undergraduate Texts in Mathematics [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94063-2>. ISBN 9783319940632.

CICOGNA, Giampaolo. Exercises and Problems in Mathematical Methods of Physics [online]. Cham: Springer International Publishing, 2018. Undergraduate Lecture Notes in Physics [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76165-7>. ISBN 9783319761657.

Doporučená literatura:

BARTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. Vyd. 4., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2006. 831 s. ISBN 80-200-1448-9.

CESCHI, Roger a Jean-Luc GAUTIER. Fourier analysis. London: ISTE, [2017], ©2017. x, 248 stran. Digital signal and image processing series. ISBN 978-1-78630-109-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-435
Fišer O.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-230
Roubík K.
Ráfl J.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-230
Rožánek M.
Hozman J.

16:00–17:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6239906.html