Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy analýzy dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1ZAD KZ 2 8S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Povinná účast na seminářích, povoleny jsou maximálně dvě absence v průběhu semestru. Předmět je ukončený klasifikovaným zápočtem. Hodnocení bude na základě závěrečného testu. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

•Úvodní cvičení, nástroje pro analýzu dat, podstata procesu

•Představení jazyka R

•Základy práce v R – příkazy, balíčky

•Datové typy, datové struktury, operace

•Manipulace s daty, konverze mezi formáty

•Načítaní a exportování dat různých typů a formátů

•Zpracování dat, podmínky, cykly, baliček dplyr

•Základní statistiky

•Základy vizualizace dat

•Závěrečný test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura

[1]DANKO, Jakub a Karel ŠAFR. R snadno a rychle 1: Úvod do jazyka [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2380-4. Dostupné z: https://oeconomica.vse.cz/wp-content/uploads/Danko_Safr_R-snadno-a-rychle_1.pdf

[2]ŠAFR, Karel a Jakub DANKO. R snadno a rychle 2: Vizualizace dat a programování [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. Dostupné z: https://oeconomica.vse.cz/wp-content/uploads/Safr_Danko_R-snadno-a-rychle_2.pdf

Doporučená literatura

[3]JAMES, G., WITTEN, D., HASTIE, T., TIBSHIRANI, R. An INtroduction to Statistical Learning; Springer, 2nd edition, 2021. 605 s. ISBN 978-1-0716-1418-1.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7796106.html