Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIMVBI ZK 28P česky
Garant předmětu:
Peter Kneppo
Přednášející:
Peter Kneppo, Jakub Ráfl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kurz se skládá ze 14 samostatných přednášek. V každé z nich jiný učitel – výzkumník FBMI uvede studenty do své specializace. Studenti tak získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci biomedicínského inženýrství, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI. Témata přednášek respektují základní dělení biomedicínského inženýrství na sedm hlavních oblastí. Dělení na sedm oblastí se odráží rovněž v koncepci okruhů Státní doktorské zkoušky v programu Biomedicínské inženýrství. Zároveň předmět obsahuje nejnovější informace; proto se konkrétní témata přednášek každoročně obměňují. Dále kurz obsahuje minimálně 2 přednášky z oblasti obecné metodologie výzkumu, zaměřené na podporu výzkumných a publikačních aktivit doktorandů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rozvoj biomedicínského inženýrství (prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.)

2. Zásady správného biomedicínského výzkumu a publikování jeho výsledků (prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

3. Využití aditivní výroby v medicíně (prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.)

4. Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapii (prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.)

5. Metodologie výzkumu na velkých datech (doc. Dr. Aleš Tichopád)

6. Tkáňové inženýrství v regenerativní medicíně (doc. Ing. Roman Matějka, Ph.D.)

7. Stručný úvod do publikování (Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.)

8. Trendy v zobrazování MRI (doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.)

9. eHealth a možnosti jeho výzkumu (doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.)

10. Simultánní nahrávání biologických signálů (Ing. Marek Piorecký, Ph.D.)

11. Trendy v biomechanice a rehabilitačním inženýrství (doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.)

12. Metrologie pro biomedicínské aplikace (doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.)

13. Využití biotelemetrických systémů v medicíně (doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.)

14. Diagnostika a terapie ionizujícím zářením (prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci biomedicínského inženýrství, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI.

Studijní materiály:

Povinné:

[1] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Biomedical engineering fundamentals. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2518-1.

[2] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Medical devices and human engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2525-9.

[3] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON, ed. Biomedical signals, imaging, and informatics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2527-3.

[4] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Molecular, cellular, and tissue engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2530-3.

[5] KATZ , Michael J. From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. Springer, 2009. ISBN 978-1-4020-9466-8.

Doporučené:

Převážně impaktované odborné články – bude stanoveno na jednotlivých přednáškách.

Poznámka:

Povinný pro všechny moduly

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5865706.html