Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIMVBI ZK 28P česky
Přednášející:
Jakub Ráfl, Peter Kneppo (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kurz se skládá ze 14 samostatných přednášek. V každé z nich jiný učitel – výzkumník FBMI uvede studenty do své specializace. Studenti tak získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci biomedicínského inženýrství, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI. Témata přednášek respektují základní dělení biomedicínského inženýrství na sedm hlavních oblastí. Dělení na sedm oblastí se odráží rovněž v koncepci okruhů Státní doktorské zkoušky v programu Biomedicínské inženýrství. Zároveň předmět obsahuje nejnovější informace; proto se konkrétní témata přednášek každoročně obměňují. Dále kurz obsahuje 4 přednášky z oblasti obecné metodologie výzkumu, zaměřené na podporu výzkumných a publikačních aktivit doktorandů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

04.10. 2021 - Rozvoj biomedicínského inženýrství (prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.)

11.10. 2021 - Zásady správného biomedicínského výzkumu a publikování jeho výsledků (prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

18.10. 2021 - Stručný úvod do publikování (Struktura biomedicínského odborného článku, úvod a přehled současného stavu, publikační proces odborného článku, recenzní řízení, peer-rewiew (Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.)

25.10. 2021 - Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapii (doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.)

01.11. 2021 - Využití biotelemetrických systémů v medicíně (Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.)

08.11. 2021 - Optické metody pro diagnostiku v medicíně (prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.)

15.11 2021 - Mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice (doc.Ing. Milan Tyšler, CSc.)

22.11.2021 - Mechanizmus interakce buněk s umělými materiály vyvíjenými pro tkáňové náhrady (doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.)

29.11.2021 - Elektronizace zdravotnictví – přehled, možnosti zkoumání (doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.)

06.12.2021 - Nové trendy v oblasti magnetické rezonance (doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.)

13.12.2021 - Hodnocení zdravotnických technologií (doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.)

03.01.2022 - Nové trendy v biomechanice a rehabilitačním inženýrství (doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.)

10.01.2022 - Mechanika biologických membrán (prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.)

17.01.2022 - Diagnostika a terapie ionizujícím zářením (prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci biomedicínského inženýrství, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI.

Studijní materiály:

Povinné:

[1] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Biomedical engineering fundamentals. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2518-1.

[2] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Medical devices and human engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2525-9.

[3] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON, ed. Biomedical signals, imaging, and informatics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2527-3.

[4] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Molecular, cellular, and tissue engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2530-3.

[5] KATZ , Michael J. From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. Springer, 2009. ISBN 978-1-4020-9466-8.

Doporučené:

Převážně impaktované odborné články – bude stanoveno na jednotlivých přednáškách.

Poznámka:

Povinný pro všechny moduly

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5865706.html