Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIMVBI ZK 28P česky
Garant předmětu:
Peter Kneppo
Přednášející:
Peter Kneppo, Jakub Ráfl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kurz se skládá ze 14 samostatných přednášek. V každé z nich jiný učitel – výzkumník FBMI uvede studenty do své specializace. Studenti tak získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci biomedicínského inženýrství, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI. Témata přednášek respektují základní dělení biomedicínského inženýrství na sedm hlavních oblastí. Dělení na sedm oblastí se odráží rovněž v koncepci okruhů Státní doktorské zkoušky v programu Biomedicínské inženýrství. Zároveň předmět obsahuje nejnovější informace; proto se konkrétní témata přednášek každoročně obměňují. Dále kurz obsahuje minimálně 2 přednášky z oblasti obecné metodologie výzkumu, zaměřené na podporu výzkumných a publikačních aktivit doktorandů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rozvoj biomedicínského inženýrství

2. Stručný úvod do publikování (Struktura biomedicínského odborného článku, úvod a přehled současného stavu, publikační proces odborného článku, recenzní řízení, peer-rewiew

3. Zásady správného biomedicínského výkumu a publikování jeho výsledků

4. Metodologie výzkumu v biomechanice

5. Tkáňové inženýrství a tkáňové náhrady

6. eHealth a možnosti jeho výzkumu

7. Hodnocení přinosů a nákladů zdrav. technologií

8. Simultánní EEG-fMRI

9. Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapii

10. Mapování a modelování elektrického pole srdce pro kardiologickou diagnostiku a terapii

11. Nové trendy v oblasti magnetické rezonance

12. Trendy v biomechanice a rehabilitačním inženýrství

13. Využití biotelemetrických systémů v medicíně

14. Diagnostika a terapie pomocí ionizujícího záření v ČR

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci biomedicínského inženýrství, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI.

Studijní materiály:

Povinné:

[1] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Biomedical engineering fundamentals. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2518-1.

[2] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Medical devices and human engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2525-9.

[3] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON, ed. Biomedical signals, imaging, and informatics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2527-3.

[4] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Molecular, cellular, and tissue engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2530-3.

[5] KATZ , Michael J. From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. Springer, 2009. ISBN 978-1-4020-9466-8.

Doporučené:

Převážně impaktované odborné články – bude stanoveno na jednotlivých přednáškách.

Poznámka:

Povinný pro všechny moduly

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-537
Kneppo P.
Ráfl J.

17:00–18:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5865706.html